مراحل اداری

 

ردیف

دستورالعمل اداری و اجرایی

           1           

دستورالعمل اجرایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد    

          2           

دستورالعمل اجرایی رساله

          3           

راهنمای پیشنیه پژوهش (ایرانداک)    

          4           

راهنمای ثبت پیشنهاده (طرح تفصیلی)، پایان‌نامه و رساله (ایرانداک)    

          5           

راهنمای سامانه همانندجویی برای کاربران

          6           

فرایند کاربر همانندجو    

          7           

مراحل پایان‌نامه نویسی (Powerpoint)