مسئولان

 

>

 

 

رئیس دانشگاه

حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی

 

معاون آموزشی

و پژوهشی

معاون فرهنگی

و دانشجویی

معاون توسعه مدیریت

و منابع سازمانی

حجت الاسلام

دکتر احمد غلامعلی

دکتر مهدی نصرتیان اهور

جواد علی اکبـــریان

 

 

 

 

دانشکده های دانشگاه قرآن و حدیث

رئیس دانشکده

علوم و معارف قرآن

رئیس دانشکده

علوم و معارف حدیث

رئیس دانشکده

علوم و معارف اسلامی

دکتر هادی حجت

حجت الاسلام

سید محمدکاظم طباطبائی

حجت الاسلام

رسول رضوی

 

 

 

حوزه ریاست

رئیس دفتر ریاست دانشگاه

مدیر روابط عمومی

مدیر حراست

و گزینش

مدیر اجرایی شعبه تهران و مسئول امور مالی و حقوقی

رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

مجتبی بمانی

مسلم خرمشاد

رضـا رحیمی مزرعه شاهی

سید شهاب الدین

اولیایی طبایی

دکتر مهدی نصرتیان اهور

حوزه آموزش

حوزه معاونت آموزش

مدیر آموزش

رئیس اداره پذیرش،

فارغ التحصیلان و بایگانی

رئیس اداره ارائه دروس و آزمون

سرپرست اداره خدمات آموزشی

مدیر دفتر توسعه، سنجش و ارزشیابی


 

دکتر ناصر حیدرزاده

سید روح الله علوی نژاد

مهرداد سلکی

سرکار خانم مریم صمدی

سرکار خانم قصری منش

 

حوزه پژوهش

مدیر پژوهش و پایان نامه ها

رئیس اداره تولید محتوا و نشریات علمی

مسئول امور پایان نامه و رساله‌ها

مسئول امور کتابخانه‌ها

مسئول امور دانش افزایی اساتید و برنامه‌های پژوهشی

 


حجت الاسلام مرتضی حائری شیرازی

سید محمد حسن

اولیایی طبایی

محمد عبدالله زاده بهنامی

سیدهادی حسینی

محمد جودکی

 

 

 

فرهنگی

مدیر فرهنگی

 

مدیر دانشجویی


مسئول امور خدمات و رفاه دانشجویی، شاهد و ایثارگر

 

سید محمد حسن خوشرو

مسلم خرمشاد