دانشکده علوم و معارف اسلامی

 

 

 

دانشکده علوم و معارف اسلامی

دانشکده علوم و معارف اسلامی یکی از سه دانشکده دانشگاه قرآن و حدیث است. هدف از راه اندازی این دانشکده پرورش کارشناس، پژوهشگر، متخصص و مدرّس در حوزه علوم و معارف اسلامی است. این دانشکده شامل گروه های علمی «کلام و عقاید امامیه»، «فقه و حقوق» و «روانشناسی و ارتباطات» مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جدول ذیل است. رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده به صورت حضوری و مجازی و رشته های مقطع دکتری صرفا به صورت حضوری اجرا می شود.

رئیس دانشکده علوم و معارف اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین رسول رضوی

اعضای هیأت علمی گروه کلام و عقاید امامیه

مدیر گروه

عضو هیأت علمی

عضو وابسته و همکار

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی(در تهران)

عضو هیأت علمی

حجت الاسلام و المسلمین محمد رنجبر حسینی

حجت الاسلام و المسلیمن رسول رضوی

حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار

دکتر احمد کریمی

دکتر محمدهادی ملازده

اعضای هیأت علمی گروه روانشناسی وارتباطات

مدیر گروه

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

معاون گروه روانشناسی(در مجازی)

معاون گروه روانشناسی و ارتباطات(در تهران)

دکتر محمد تقی تبیک

دکتر محمدرضا حسن زاده توکلی

دکتر فرید براتی سده

حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده

دکتر حمزه عبدی

حجت الاسلام و المسلین حجت اله بیات

اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق

مدیر گروه

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

استاد ابراهیم شفیعی سروستانی

دکتر مهدی نصرتیان

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ساجدی

حجت الاسلام و المسلمین حسام الدین ربانی

دکتر مهدی نظری نی نی

 

 

رشته‌های دانشکده علوم و معارف اسلامی

کارشناسی

روانشناسی

فقه و حقوق اسلامی

کارشناسی ارشد

روانشناسی اسلامی مثبت گرا

اسلام و روانشناسی اجتماعی

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

کلام امامیه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

ارتباطات (حج و زیارت)

فقه گرایش نجوم

دکتری

کلام امامیه

 

رشته های طراحی شده در این دانشکده که به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده است.

عنوان رشته

مقطع

سال تصویب

توضیح

سال بازنگری

علوم حدیث گرایش کلام و وعقاید

کارشناسی ارشد

1381

در حال اجرا

1400

روانشناسی اسلامی مثبت گرا

کارشناسی ارشد

1389

در حال اجرا

اسلام و روانشناسی اجتماعی

کارشناسی ارشد

1390

-

کلام امامیه

کارشناسی ارشد

1390

در حال اجرا

دکتری

1390

در حال اجرا

ارتباطات گرایش حج و زیارت

کارشناسی ارشد

1390

در حال اجرا

فقه گرایش نجوم

کارشناسی ارشد

1399

-