فرآیندها و دستورالعمل‌ها

 
برای مشاهده مراحل هر فرآیند روی
برای مشاهده مراحل هر فرآیند روی عنوان آن کلیک کنید.

دانشجویان در این فرایند میبایست تمامی دروس خود را (طبق سیر ارائه دروس رشته مربوط) گذرانده و تمامی نمرات (نمره قبولی) در کارنامه ثبت شده باشد، می‌‌توانند طبق فرایند زیر درخواست فارغ التحصیلی دهند.

 1. ثبت درخواست فراغت از تحصیل در سامانه ارتباط با دانشجویان (SRM) بخش درخواست رسیدگی ویژه با موضوع درخواست فراغت از تحصیل

 2. بررسی درخواست توسط کارشناس رشته مربوط

 3. صدور تسویه حساب دانشجو (در صورت عدم مشکل آموزشی) توسط کارشناس رشته مربوط و ارسال به بخش بایگانی

 4. برای مشاهده ادامه فرایند اینجا را کلیک فرمایید.

تذکر(1) : لازم است دانشجویانی که نقص مدرک (فیزیکی و الکترونیکی) دارند، با بخش بایگانی تماس و نقص پرونده خود را رفع نمایند.

تذکر(2) : اتمام فرایند تسویه تا صدور مدرک (در صورت نداشتن نقص پرونده، مشکل مالی و وام دانشجویی) حدودا دو ماه می‌باشد.

تذکر(3) : دانشجو می‌تواند مدرک صادر شده را (بعد از هماهنگی با کارشناس بایگانی) به صورت حضوری از بخش بایگانی دریافت کند و یا برای درخواست ارسال مدارک  از طریق اداره پست اینجا را کلیک کند.

نامه فراغت از تحصیل زمانی برای دانشجوی فارغ التحصیل امکان پذیر است که دانشجو شرایط صدور مدرک موقت را در آن زمان نداشته و نیاز به ارائه نامه‌ای به دانشگاه، موسسه یا محل کار خود را داشته باشد و این نامه با شرایط  الف) فرم تسویه حساب از سوی کارشناس رشته مربوط صادر شده باشد ب) نقص مدارک نداشته باشد ج) تسویه مالی دانشجو انجام شده باشد. د) با اعتبار مدت سه ماهه طبق فرایند زیر صادر خواهد شد.
 1. درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه ارتباط با دانشجویان (SRM) به کارشناس فارغ التحصیلی
 2. بررسی و صدور نامه توسط کارشناس فارغ التحصیلی در صورت احراز شرایط لازم
 3. دریافت نامه توسط دانشجو به صوررت حضوری از دبیرخانه یا از طریق پست ( ارسال از طریق پست شامل هزینه می‌باشد) یا ارسال تصویر نامه از طریق پیام رسان ایتا

کارشناس فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی: جناب آقای مرادی / شماره تماس 02151290 داخلی 31 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_feraghat31

کارشناس فارغ التحصیلی مقاطع ارشد و دکتری: سرکار خانم قدس / شماره تماس 02151290 داخلی 32 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_feraghat32

در این مرحله بر اساس ابلاغیه وزارت علوم لازم است اطلاعات دانشجویان فارغ التحصیل در سامانه وزارت علوم (سامانه سجاد) ثبت و کد بیست رقمی اختصاصی هر دانشجو توسط کارشناس فارغ التحصیلی بعد از مدت حدود دو ماه با پرداخت هزینه (طبق فرایند زیر) دریافت می شود که این کد در گواهینامه موقت و همچنین در دانشنامه درج خواهد شد و بدون داشتن این کد امکان صدور مدرک (گواهینامه موقت و دانشنامه) وجود ندارد و دانشجو در صورت نیاز به نامه فراغت قبل از دریافت کد صحت، برای ارائه به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار خود می‌تواند طبق فرایند «صدور نامه فراغت از تحصیل» اقدام کند.
فرایند دریافت کد صحت:
 1. ارجاع تسویه توسط امور دانشجویی به کارشناس فارغ التحصیلان طبق « فرایند تسویه دانشجوی فارغ التحصیل»
 2. دریافت، بررسی و ثبت اطلاعات فارغ التحصیلی دانشجو در سامانه وزارت علوم (سامانه سجاد)
 3. بررسی اطلاعات، مدارک پذیرشی و آموزشی و ... توسط کارشناسان وزارت علوم
 4. در صورت عدم مشکل در ثبت اطلاعات و همچنین مدارک مورد نیاز ارسالی کارشناس فارغ التحصیلی، تایید نهایی توسط کارشناسان وزارت انجام می‌شود.
 5. دریافت کد صحت بعد از پرداخت هزینه توسط کارشناس فارغ التحصیلان و استفاده این کد در صدور گواهینامه موقت و دانشنامه

این گواهی به فارغ التحصیلانی که فاقد شرایط دریافت دانشنامه (بدهی به صندوق رفاه دانشجویی و مشخص نبودن وضعیت نظام وظیفه آقایان) هستند تعلق می گیرد و پس از طی مراحل اولیه فارغ التحصیلی ذکر شده در ذیل صادر می شود.

 1. ارجاع فرم تسویه توسط بخش مالی به کارشناس فارغ التحصیلان مربوط
 2. بررسی تمامی فرایند تسویه حساب توسط کارشناس فارغ التحصیلان
 3. بررسی سامانه وزارت علوم (سامانه سجاد) و اخذ کد صحت از سامانه
 4. انجام مراحل صدور، چاپ و امضای گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 5. تحویل گواهینامه موقت صادر شده به کارشناس بایگانی
 6. تحویل گواهینامه موقت به دانشجو به صورت حضوری بعد از هماهنگی با کارشناس بایگانی انجام خواهد شد و یا دانشجو می‌تواند برای درخواست ارسال مدارک از طریق اداره پست اینجا را کلیک کند.

کارشناس بایگانی قم، مشهد، اصفهان و مجازی: جناب آقای مقدم / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_paziresh1

کارشناس بایگانی حضوری شعبه تهران: جناب آقای نوروزی / شماره تماس 02151290 داخلی 11 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_paziresh11

دانشنامه معتبرترین مدرک دانشگاهی است که دارای ارزش ترجمه می‌باشد و حدودا چهار تا شش ماه بعد از صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات، قابل صدور است. برای دریافت دانشنامه از دانشگاه می‌بایست اقدامات زیر انجام شود:
 1. دانشنامه مقطع قبل در پرونده دانشجو موجود باشد.
 2. ارائه اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات به دانشگاه
 3. تسویه حساب با صندوق رفاه در صورت استفاده از وام دانشجویی
 4. مدرک مبنی بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه (ویژه برادران)

تذکر: تحویل دانشنامه به دانشجو به صورت حضوری بعد از هماهنگی با کارشناس بایگانی انجام خواهد شد و یا دانشجو می‌تواند برای درخواست ارسال مدارک از طریق اداره پست اینجا را کلیک کند.

کارشناس بایگانی قم، مشهد، اصفهان و مجازی: جناب آقای مقدم / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_paziresh1

کارشناس بایگانی حضوری شعبه تهران: جناب آقای نوروزی / شماره تماس 02151290 داخلی 11 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_paziresh11

دانشجویان فارغ التحصیل در صورتی که نیاز به ریز نمرات داشته باشند می توانند طبق مراحل ذیل تقاضای خود را ارسال کنند:

 1. درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه ارتباط با دانشجویان (SRM) به کارشناس فارغ التحصیلی
 2. مشخص نمودن شیوه دریافت (ارسال پستی یا ارسال از طریق پیام رسان ایت

  کارشناس فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی: جناب آقای مرادی / شماره تماس 02151290 داخلی 31 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_feraghat31

  کارشناس فارغ التحصیلی مقاطع ارشد و دکتری: سرکار خانم قدس / شماره تماس 02151290 داخلی 32 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_feraghat32

محاسبه رتبه دانشجو از بین رشته تحصیلی و ورودی دانشجو در کل دانشگاه (مراکز حضوری و مجازی) انجام خواهد شد.

 1. درخواست توسط دانشجو از طریق سامانه ارتباط با دانشجویان (SRM) به کارشناس فارغ التحصیلی
 2. مشخص نمودن شیوه دریافت (ارسال پستی یا ارسال از طریق پیام رسان ایت

  کارشناس فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی: جناب آقای مرادی / شماره تماس 02151290 داخلی 31 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_feraghat31

  کارشناس فارغ التحصیلی مقاطع ارشد و دکتری: سرکار خانم قدس / شماره تماس 02151290 داخلی 32 / ارتباط از طریق شبکه اجتماعی ایتا qhu_feraghat32

در پاسخ نامۀ رسمی دانشگاه یا اداره و ارگان و ... با موضوع درخواست اصالت مدرک، نامه تاییدیه و ریزنمرات امضاء شده و برای مرکز درخواست کننده ارسال می‌شود.

 1. ارسال درخواست توسط مراکز درخواست کننده به دانشگاه
 2. بررسی ضوابط آموزشی (عدم نقص مدرک آموزشی، عدم بدهی مالی، دارا بودن کد صحت و...) توسط کارشناس فارغ التحصیلان
 3. ارسال جواب تاییدیه به مرکز درخواست کننده بعد از اخذ تاییدیه تحصیلی از سامانه وزارت علوم (سامانه سجاد) به همراه ریز نمرات
نکته: صدور ریزنمرات برای دانشجویان با وضعیت راکد (اخراج، انصراف و فارغ التحصیل) از سوی اداره پذیرش، بایگانی و فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود.