معرفی اداره

 
معرفی مختصر اداره ارائه دروس و آ

معرفی مختصر اداره ارائه دروس و آزمون

ادارۀ ارائۀ دروس و آزمون یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت آموزش دانشگاه قرآن و حدیث است. حوزۀ کاری این اداره به صورت کلی مربوط به برگزاری کلاسها و آزمونها و امور مربوط به نمایندگیهای داخل و خارج کشور می‌باشد.

مختصری از شرح وظایف کارشناسان اداره: آماده‌سازی کلاسها، کنترل وسایل سمعی و بصری، اطلاع رسانی تغییرات زمان برگزاری کلاس، پاسخگویی به استادان و دانشجویان در امور مربوطه، هماهنگی با استادان و آموزشیاران برای حضور به موقع در کلاسها، نظارت بر بارگذاری اطلاعیه‌های درسی، برنامه‌ریزی و  برگزاری آزمونهای دانشگاه اعم از پایان ترم، معرفی به استاد، آزمون جامع دکتری و....

 

همکاران اداره ارائه دروس و آزمون