معرفی اداره

 

معرفی مختصر اداره آزمون و نمایندگی‌ها

اداره آزمون و نمایندگیها، یکی از زیرمجموعه های مدیریت آموزشی دانشگاه است که با حفظ شأن  دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظایف محوله با رعایت اصل امانتداری به ارائه خدمات به دانشجویان در طول تحصیل می‌پردازد.

برخی از مهمترین خدمات این اداره به دانشجویان :

- برگزاری امتحانات پایان ترم

- برگزاری امتحانات معرفی به استاد

- هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم در نمایندگیهای داخل و خارج کشور

- برگزاری آزمونهای جامع دکتری

- برگزاری آزمونهای زبان دکتری (تافل – اشتمال)

و...