دانشکده علوم و معارف حدیث

 

 

دانشکده علوم و معارف حدیث

دانشکده علوم و معارف حدیث، یکی از سه دانشکده دانشگاه قرآن و حدیث است. هدف از راه اندازی این دانشکده پرورش کارشناس، پژوهشگر، متخصص و مدرّس در حوزه های حدیث و علوم حدیث است. این دانشکده شامل گروه های علمی «علوم و معارف حدیث»، «علوم و معارف نهج‌البلاغه» و «اخلاق» و نیز رشته های متنوعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جدول ذیل است. رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده به صورت حضوری و مجازی و رشته های مقطع دکتری صرفا به صورت حضوری اجرا می شود.

 

رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث

حجت الاسلام سید محمد کاظم سید طباطبایی

 

اعضای هیئت علمی گروه نهج‌البلاغه

عضو هیئت علمی

مدیر گروه

رئیس دانشگاه

معاون آموزشی پژوهشی

دکتر محمد پارچه باف دولتی

حجت الاسلام سید محمد کاظم سید طباطبایی

حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی

حجت الاسلام دکتر احمد غلامعلی

 

اعضای هیئت علمی گروه حدیث

مدیر گروه

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

مدیر آموزش‌های آزاد

عضو هیئت علمی

عضو هیئت علمی

دبیر امور هیئت علمی

حجت الاسلام دکتر حیدر مسجدی

حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده

حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی

حجت الاسلام محمدرضا سبحانی‌نیا

حجت الاسلام سید حمیدرضا محمودزاده حسینی

دکتر مریم ولایتی کبابیان

دکتر پوران میرزایی

 

اعضای هیئت علمی گروه اخلاق

مدیر گروه

عضو هیئت علمی

مدیر پژوهش

حجت الاسلام دکتر هادی صادقی

حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی‌نیا

حجت الاسلام حائری شیرازی

 

 

رشته‌های دانشکده علوم و معارف حدیث

کارشناسی

علوم حدیث

 

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

علوم حدیث گرایش اخلاق

دکتری

علوم و معارف نهج البلاغه

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق

 

 

 

 

 

 

رشته های طراحی شده در دانشکده و مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عنوان رشته مقطع سال تصویب توضیح سال بازنگری
علوم حدیث (بازنگری دوم) کارشناسی 1390 در حال اجرا 1400
علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه کارشناسی‌ارشد 1382 در حال اجرا 1400
علوم حدیث گرایش اخلاق کارشناسی‌ارشد 1387 در حال اجرا 1400
علوم و معارف نهج‌البلاغه کارشناسی‌ارشد 1388 در حال اجرا 1400
علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی کارشناسی‌ارشد 1381 - -
علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی کارشناسی‌ارشد 1387 - -
علوم و معارف نهج‌البلاغه دکتری 1391 در حال اجرا 1400