دانشکده علوم و معارف حدیث

 

دانشکده علوم و معارف حدیث

دانشکده علوم و معارف حدیث، یکی از سه دانشکده دانشگاه قرآن و حدیث است. هدف از راه اندازی این دانشکده پرورش کارشناس، پژوهشگر، متخصص و مدرّس در حوزه های حدیث و علوم حدیث است. این دانشکده شامل گروه های علمی «علوم و معارف حدیث»، «علوم و معارف نهج‌البلاغه» و «اخلاق» و نیز رشته های متنوعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح جدول ذیل است. رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد این دانشکده به صورت حضوری و مجازی و رشته های مقطع دکتری صرفا به صورت حضوری اجرا می شود.

رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث

حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی

اعضای هیأت علمی

مدیر گروه نهج‌البلاغه

مدیر گروه حدیث

مدیر گروه اخلاق

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

حجت الاسلام سید محمد کاظم طباطبایی

حجت الاسلام دکتر حیدر مسجدی

حجت الاسلام دکتر هادی صادقی

حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی

حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده

حجت الاسلام دکتر احمد غلامعلی

اعضای هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

عضو هیأت علمی

حجت الاسلام دکتر مهدی غلامعلی

حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی‌نیا

حجت الاسلام محمدرضا سبحانی‌نیا

حجت الاسلام حائری شیرازی

دکتر پوران میرزایی

رشته‌های دانشکده علوم و معارف حدیث

کارشناسی

علوم حدیث

کارشناسی ارشد

علوم و معارف نهج البلاغه

علوم حدیث گرایش نهج البلاغه

علوم حدیث گرایش اخلاق

دکتری

علوم و معارف نهج البلاغه

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق

رشته های طراحی شده در این دانشکده که به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده است.

عنوان رشته

مقطع

سال تصویب

توضیح

سال بازنگری

علوم حدیث (بازنگری دوم)

کارشناسی

1390

در حال اجرا

1400

علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه

کارشناسی‌ارشد

1382

در حال اجرا

1400

علوم حدیث گرایش اخلاق

کارشناسی‌ارشد

1387

در حال اجرا

1400

علوم و معارف نهج‌البلاغه

کارشناسی‌ارشد

1388

در حال اجرا

1400

علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی

کارشناسی‌ارشد

1381

-

-

علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی

کارشناسی‌ارشد

1387

-

-

علوم و معارف نهج‌البلاغه

دکتری

1391

در حال اجرا

1400