دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث، طبق بخش نامه ها و قوانین صندوق رفاه دانشجویی، تنها مشمول ارائه دو وام شهریه و وام عتبات می شود و سایر وام های دانشجویی مربوط به دانشگاه های غیر انتفاعی نیست.

هر دانشجو در هر ترم سنوات مجاز تحصیلی خود می تواند از وام شهریه استفاده نماید. به این ترتیب دانشجویان کارشناسی 8 بار، کارشناسی ارشد 4 بار و دکتری نیز 8 بار می توانند درخواست وام خود را ثبت نمایند.

روش ثبت درخواست بصورت اینترنتی از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم است و دانشجویان می بایست پس از ثبت درخواست نسبت به تهیه سند تعهد ضامن بصورت محضری اقدام و این سند را به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند.

 

https://qhu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=1082&newsview=2612

   دانلود فایل : آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی.pdf           حجم فایل 1101 KB
   دانلود فایل : داده نمای وام شهریه.pdf           حجم فایل 411 KB