انجمن‌های علمی و تشکل‌ها

 

انجمن علمی دانشجویی امکانی است برای تمرین داوطلبانه فعالیت‌های علمی در قالب کارِ گروهی. دانشجویان با اهداف علمی و تخصصی گرد هم می‌آیند و با فعالیت در انجمن‌های علمی، ضمن ترویج و تعمیق فضای علمی در دانشگاه‌، زمینه رشد خود را نیز فراهم می‌آورند. انجمن علمی ضمن آن که امکانی است برای تعمیق و ترویج علم در فضای دانشگاه، فرصتی برای پیاده‌سازی آموخته‌ها و مشاهده نتایج آن در عمل نیز هست. بنا بر این، دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن‌های علمی را فردی بدانیم که به مراتب نسبت به هم‌کلاسی‌های خود توانمندتر و باتجربه‌تر است.

هر یک از رشته های دانشگاه، می تواند دارای انجمن علمی باشد که تا کنون در دانشگاه قرآن و حدیث دو انجمن علمی روانشناسی اسلامی و انجمن علمی فقه و حقوق بصورت فعال در حال فعالیت هستند.

علاقمندان می توانند ضمن مطالعه آئین نامه، برای ثبت و پیگیری فعالیت در این زمینه با کارشناس فرهنگی دانشگاه در ارتباط باشند.

   دانلود فایل : آئین نامه 1400.pdf           حجم فایل 1892 KB