رزومه استاد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 

تولد: 1343 در ارومیه

پست الکترونیک: ghaeminia.a@qhu.ac.ir

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول

کارشناسی ارشد: رشته فلسفه، موسسه امام خمینی (ره)، 1379

دکتری: رشته فلسفه و حکمت اسلامی گرایش فلسفه متعالیه، دانشگاه تربیت مدرس (تهران)، 1385

عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد: مبناگروی در این بنیاد معرفت شناسی معاصر (فلسفه معرفت شناسی)

عنوان رساله دکتری:

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی ( همکار)، دانشیار گروه علوم قرآن

 

فعاليت هاي آموزشي

زبان قرآن، مفردات قرآن، هرمنوتیک، علوم قرآن، فلسفه و.... در مقاطع مختلف

فعاليت هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.       اختلاف قرائتها، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2.       بیولوژی نص، 1380

3.       در آمدی بر تفکر نقدی، 1380

4.       پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

5.       ظهور و کمون تئوریک دین، انجمن معارف

6.       معرفت شناسی متن، 1380

ب) مقالات منتشر شده

1.       استاد شهید مطهری؛ موسس کلام جدید شیعی، معرفت کلامی » زمستان 1389

2.       اعجاز شناختی قرآن (نظریه ای جدید در باب اعجاز قرآن)، ذهن » پاییز 1386 - شماره 31

3.       الدراسات القرآنیة فی ظل اللسانیات المعرفیة - قراءة جدیدة -، نصوص معاصرة » خریف 1433 - العدد 28

4.       انقلاب اسلامی به مثابه چالش جدی نظریه سکولاریسم: غیاب خدا در زندگی بشر، زمانه » بهمن و اسفند 90 - شماره 21 و 22

5.       بحث «ظهور» و اهمیت زبان شناختی آن، ذهن، پاییز 1389 - شماره 43

6.       تأملاتی در تعاملات علم و دین، بازتاب اندیشه، اسفند 1382 - شماره 47 »

7.       دانش نشانه شناسی و تفسیر قرآن، قرآن و علم، پاییز و زمستان 1386 - شماره 1

8.       سخن نخست، ذهن، پاییز 1386 - شماره 31

9.       سخن نخست، ذهن، بهار 1386 - شماره 29

10.    سخن نخست، ذهن، زمستان 1386 - شماره 32

11.    سخن نخست، ذهن، زمستان 1385 - شماره 28

12.    سروش لم یعد مصلحا دینیا، نصوص معاصرة، صیف و خریف 1429 - العددان 16 ، 15

13.    شبکه های شعاعی معنا شناسی قرآن، ذهن، تابستان 1388 - شماره 38

14.    شلایرماخر و گوهر دین، قبسات، زمستان 1390 - شماره 62

15.    عرفان در جهان جدید، پژوهش‌نامه اخلاق، پاییز 1388 - شماره 5

16.    عشق زمینی و عشق آسمانی، کتاب نقد، تابستان 1386 - شماره 43

17.    فلسفه وینگنشتاین در آیینه نقد 3، معرفت، زمستان 1372 - شماره 7 »

18.    فلسفه وینگنشتاین در آیینه نقد 3، معرفت،  زمستان 1372 - شماره 7

19.    کریپکی و مفهوم پیروی از قاعده، ذهن، زمستان 1385 - شماره 28

20.    مدل طولی در علم دینی، اسراء، زمستان 1389 - شماره 6

21.    نقد تاریخیت قرآن، مطالعات تفسیری، تابستان 1390، سال دوم- شماره 6

22.    نقش استعاره های مفهومی در تفکر دینی، قبسات، زمستان 1388 - شماره 54

23.    وحی در خانه عنکبوت (تحلیل ذاتی و عرضی دیدگاه دکتر سروش)، قبسات، بهار 1387 - شماره 47 (علمی-پژوهشی)

24.    هایدگر و مرگ، زمانه،  مرداد و شهریور 1390، دوره جدید- شماره 102 و 103