ترم‌بندی رشته علوم قرآن و حدیث (بسته اختیاری مطالعات حدیثی) (ورودی مهر 96 به بعد) مقطع کارشناسی

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000701 روانخوانی و تجوید مقدماتی پیش‌نیاز 3 - 96 .... قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
2 1219000301 زبان فارسی عمومی 3 48 - .... عمومی و زبان 2 کتاب: ادبیات فارسی نویسنده: مهدی محبتی, انتشارات: دارالحدیث
3 1219000403 صرف کاربردی (1) پایه 2 32 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: دستور کاربردی زبان عربی (جلد 1: آموزش صرف) نویسنده: عبدالرسول کشفی, انتشارات: کتاب طه (بخش صرف فعل)
4 1219000405 نحو کاربردی (1) پایه 4 64 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: نحو کاربردی (۱) (اعراب، بناء و مرفوعات) نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: دارالحدیث + کتاب: نحو کاربردی (۲) (منصوبات، مجرورات و توابع) نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده و سید عدنان لاجوردی, انتشارات: دارالحدیث/کل کتاب نحو کاربردی 1 + درس 1 تا 7 کتاب نحو کاربردی 2
5 1219000303 تربیت بدنی عمومی 1 - 32 .... عمومی و زبان 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
6 1219000407 منطق پایه 2 32 - .... کلام 1 کتاب: درآمدی بر منطق (منطق ۱) (ویژۀ فارغ التحصیلان دورۀ اول متوسطه) نویسنده: محمود منتظری مقدم, انتشارات: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه (دفتر تدوین متون درسی) 
7 1219000414 رایانه و فضای مجازی پایه 2 - 64 .... عمومی و زبان 1 کتاب: رایانه و فضای مجازی نویسنده: سید حمید حسینی, انتشارات: دار الحدیث
8 1219000410 تاریخ تحلیلی اسلام پایه 2 32 - .... عمومی و زبان 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
جمع 19 واحد 208 192 .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000401 کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1) پایه 2 - 64 روانخوانی و تجوید مقدماتی قرآن 2 کتاب: متن آموزشی حزب مفصّل (سوره‌های قاف تا ناس)؛ مفردات، نکات ادبی و مروری بر آموزه‌ها؛ نویسندگان: فتح الله نجارزادگان و محمدرضا صفوی؛ ناشران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآن کشور و دفتر تدوین متون درسی حوزه‌های علمیه
2 1219000404 صرف کاربردی (2) پایه 2 32 - صرف کاربردی (1) عمومی و زبان 1 کتاب: دستور کاربردی زبان عربی (جلد 1: آموزش صرف) نویسنده: عبدالرسول کشفی, انتشارات: کتاب طه (بخش صرف اسم)
3 1219000406 نحو کاربردی (2) پایه 4 64 - نحو کاربردی (1) عمومی و زبان 1 کتاب: نحو کاربردی (۲) (منصوبات، مجرورات و توابع) نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده و سید عدنان لاجوردی, انتشارات: دارالحدیث (از درس 8 تا 39)
4 1219000304 ورزش (1) عمومی 1 - 32 تربیت بدنی عمومی و زبان 2 برای دانشجویان تهران
1219000307 2 برای دانشجویان مجازی
5 1219000408 کلام اسلامی پایه 2 32 - .... کلام 2 بسته آموزشی
6 1219000302 زبان انگلیسی عمومی 3 48 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: A course in English Book-Daneshgahe imam sadiq نویسنده: مصطفی شهیدی تبار, انتشارات: Daneshgahe imam sadiq
7 1219000525 شناخت نهج البلاغه تخصصی 2 32 0 .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: شناخت‌نامۀ نهج البلاغه نویسنده: احمد غلامعلی, انتشارات: سمت 
8 1219000413 روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث پایه 2 32 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: آموزش پژوهش نویسنده: سید حمید حسینی, انتشارات: شمیم یاس ولایت
9 1219000510 مآخذ شناسی تفاسیر قرآن تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 بسته آموزشی 
جمع 20 واحد 272 96 .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000402 کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2) پایه 2 - 64 کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1) قرآن 2 بسته آموزشی
2 1219000509 تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 کتاب: تاریخ کتابت قرآن و قرائات نویسنده: حسن اصغرپور, انتشارات: دارالحدیث
3 1219000501 زبان تخصصی تخصصی 2 32 0 .... عمومی و زبان 1 کتاب: زبان انگلیسی تخصصی (۱) نویسنده: محمود واعظی, انتشارات: میزان
4 1219000502 قرائت و ترجمه متون تخصصی (1) تخصصی 2 32 0 صرف کاربردی (1)- نحو کاربردی (1) عمومی و زبان 1 کتاب: کارگاه روش ترجمه نویسنده: عبدالهادی فقهی‌زاده, انتشارات: سمت
5 1219000521 مصطلح الحدیث تخصصی 2 32 0 .... حدیث 2 کتاب: درایة الحدیث (بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین) نویسنده: شادی نفیسی, انتشارات: سمت 
6 1219000411 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی پایه 2 32 - .... کلام 1 کتاب: آشنایی با ادیان آسمانی نویسنده: محمد جواد باغبانی آرانی, انتشارات: دارالحدیث 
7 1219000520 مأخذ شناسی حدیث تخصصی 2 32 0  با درس تاریخ حدیث هم‌نیاز می‌باشد و دانشجویان می‌بایست همزمان هر دو درس را انتخاب نماید. حدیث 2 کتاب: کتابشناخت حدیث (بازشناسی مهم‌ترین کتابهای حدیثی شیعه و اهل سنت) نویسنده: مهدی غلامعلی و هادی حجت, انتشارات: دارالحدیث
8 1219000522 فقه الحدیث (1) تخصصی 2 32 0 .... حدیث 1 کتاب: فقه الحدیث (۱) نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دارالحدیث
9 1219000504 مفردات قرآن تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 متن آموزشی درس گفتار (موقت) 
10 1219000519 تاریخ حدیث تخصصی 2 32 0  با درس ماخذشناسی‌حدیث هم‌نیاز می‌باشد و دانشجویان می‌بایست همزمان هر دو درس را انتخاب نماید. حدیث 2 کتاب: تاریخ حدیث نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث 
جمع 20 واحد 288 64 .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000512 تفسیر ترتیبی قرآن (1) تخصصی 4 64 0 .... قرآن 2 کتاب: تفسیر ترتیبی (1) نویسنده: سکینه آخوند, انتشارات: سمت و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
2 1219000503 قرائت و ترجمه متون تخصصی (2) تخصصی 2 32 0 صرف کاربردی (2)- قرائت و ترجمه متون تخصصی (1) عمومی و زبان 1  
3 1219000505 علوم قرآنی (1) ( وحی ، نزول ) تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 بسته آموزشی (7 جلسه متن آموزشی درس‌گفتار (موقت) و 6 جلسه پی دی اف اسلاید)
4 1219000515 تفسیر موضوعی قرآن (1) تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 متن آموزشی درس‌گفتار
5 1224000515 رابطه قرآن و سنت تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 کتاب: رابطۀ قرآن و سنّت نویسنده: علی نصیری, انتشارات: دانشگاه قرآن و حدیث؛ و مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
6 1219000523 فقه الحدیث (2) تخصصی 2 32 0 فقه الحدیث (1) حدیث 1 کتاب: فقه الحدیث (2) نویسنده: عباس پسندیده, انتشارات: دانشگاه قرآن و حدیث؛ و مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
7 1219000511 اصول و مقدمات تفسیر تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 بسته آموزشی 
8 1219000526 آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات تخصصی 2 32 0 .... حدیث 2 بسته آموزشی
9 1224000511 متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی تخصصی 2 32 0 زبان تخصصی عمومی و زبان 1 کتاب: زبان انگلیسی تخصصی (۲) نویسنده: محمود واعظی, انتشارات: میزان
جمع 20 واحد 320 0 .... ....    
دروس نیم‌سال پنجم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000506 علوم قرآنی (2) (اعجاز، تحریف ناپذیری) تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 بسته آموزشی 
2 1219000513 تفسیر ترتیبی قرآن (2) تخصصی 4 64 0 تفسیر ترتیبی قرآن (1) قرآن 2 بسته آموزشی 
3 1224000514 کتابخانه‌های دیجیتالی تخصصی 2 32 0 .... عمومی و زبان 1 بسته آموزشی + یکی یا دو مقاله‌ای که در هر نیم‌سال توسط استاد ارائه معرفی می‌شود.  
4 1224000518 هندسه دانش های قرآنی و حدیثی تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 کتاب: هندسه دانش‌های قرآنی و حدیثی؛ نویسنده: مجید معارف و حامد شریعتی نیاسر, انتشارات: دارالحدیث
5 1219000517 علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (1) تخصصی 2 32 0 .... عمومی و زبان 1 کتاب: بلاغت کاربردی؛ علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی در قرآن و حدیث نویسنده: سید محمد منصوری (حسینی‌نیا), انتشارات: دارالحدیث 
6 1224000506 کتاب شناسی و ماخذ شناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 کتاب: کتاب‌شناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث نویسنده: روح الله شهیدی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
7 1224000501 آشنایی با رجال تخصصی 2 32 0 .... حدیث 2 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
8 1219000524 فقه الحدیث (3) تخصصی 2 32 0 فقه الحدیث (2) حدیث 1 کتاب: فقه الحدیث (3) نویسنده: عباس پسندیده, انتشارات: دانشگاه قرآن و حدیث؛ و مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
9 1224000507 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین تخصصی 2 32 0 .... حدیث 2 کتاب: مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 20 واحد 320 0 .... ....    
دروس نیم‌سال ششم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000507 علوم قرآنی (3) (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 متن آموزشی درس نوشتار (غیر ویراسته)
2 1224000504 مشکل الحدیث تخصصی 2 32 0 فقه الحدیث (3) حدیث 2 کتاب: درآمدی بر فهم احادیث مشکل نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
3 1219000516 تفسیر موضوعی قرآن (2) تخصصی 2 32 0 تفسیر موضوعی قرآن (1) قرآن 2 متن آموزشی درس‌گفتار
4 1224000512 آیین نگارش متون علمی تخصصی 2 32 0 .... عمومی و زبان 1 کتاب: آیین نگارش متون علمی (با رویکرد به علوم قرآن و حدیث)؛ نویسنده: فرامرز حاج منوچهری, انتشارات: دارالحدیث
5 1224000516 فقه الحدیث 4 تخصصی 2 32 0 رابطه قرآن و سنت حدیث 1 کتاب: فقه الحدیث (4) نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشگاه قرآن و حدیث؛ و مرکز هماهنگی و توسعۀ پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور
6 1219000518 علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (2) تخصصی 2 32 0 علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (1)  عمومی و زبان 1 کتاب: بلاغت کاربردی؛ علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی در قرآن و حدیث نویسنده: سید محمد منصوری (حسینی‌نیا), انتشارات: دارالحدیث
7 1219000409 کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی پایه 2 32 - .... فقه و حقوق 2 کتاب: کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی, انتشارات: دانشگاه قرآن و حدیث
8 1224000502 توثیق و تضعیف تخصصی 2 32 0 آشنایی با علم رجال حدیث 1 کتاب: توثیق و تضعیف نویسنده: حمید باقری, انتشارات: دار الحدیث
9 1224000517 تحقیق موضوعی در حدیث تخصصی 2 32 0 0 حدیث 1 کتاب: تحقیق موضوعی در حدیث نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دار الحدیث
10 1219000412 مهارت های آموزش و ترویج قرآن پایه 2 - 64 .... قرآن 2 کتاب: مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن کریم نویسنده: محمدحسین فریدونی، حسین فرجی، مجتبی شکوری، رضا سلامت‌پناه, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جمع 20 واحد 288 64 .... ....    
دروس نیم‌سال هفتم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1219000514 تفسیر ترتیبی قرآن (3) تخصصی 2 32 0 تفسیر ترتیبی قرآن (2) قرآن 2 کتاب: در محضر قرآن کریم؛ اجزای 26 تا 30 (ویژۀ دانشجویان رشتۀ علوم قرآن و حدیث) نویسنده: حمید رضا مستفید, انتشارات: مرکز طبع و نشر قرآن
2 1219000508 علوم قرآنی (4) (دلالت های قرآنی) تخصصی 2 32 0 .... قرآن 2 کتاب: علوم قرآنی 4 (دلالت‌های قرآنی) نویسنده: علی اکبر بابایی, انتشارات: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
3 1224000510 مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان تخصصی 1 16 0 .... حدیث 2 بسته آموزشی
4 1219000305 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 32 - .... عمومی و زبان 2 کتاب: دانش خانواده و جمعیت (ویراست دوم) نویسنده: جمعی از نویسندگان, انتشارات: دفتر نشر معارف 
5 1224000508 جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر تخصصی 2 32 0 .... حدیث 2 کتاب: درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر نویسنده: مجید معارف و سعید شفیعی, انتشارات: سمت
6 1224000513 آیین ویرایش متون علمی تخصصی 2 32 0 .... عمومی و زبان 1 بسته آموزشی
7 1224000505 اختلاف الحدیث تخصصی 2 32 0 فقه الحدیث (3) حدیث 2 کتاب: اختلاف الحدیث نویسنده: مرتضی خوش نصیب, انتشارات: دارالحدیث 
8 1224000509 روش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته‌ای تخصصی 2 32 0 .... حدیث 2  
9 1224000503 رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی تخصصی 2 32 0 مصطلح الحدیث - آشنایی با علم رجال - توثیق و تضعیف حدیث 1 کتاب: سند شناسی؛ رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دارالحدیث 
10 1219000306 انقلاب اسلامی عمومی 2 32 0 .... عمومی و زبان 2 بسته آموزشی 
جمع 19 واحد 304 0 .... ....