ترم‌بندی رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه (ورودی مهر 96 به بعد) مقطع کارشناسی‌ارشد

دروس نیم‌سال اول تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030506 بررسی تطبیقی منابع رجالی تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: آشنایی با کتب رجالی شیعه نویسنده: محمد کاظم رحمان ستایش, انتشارات: سمت + بستۀ آموزشی
2 1301030511 سیاست، حقوق و اقتصاد در نهج‌االبلاغه تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 متن آموزشی درس گفتار 
3 1301030503 مبانی فهم حدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 کتاب: روش فهم حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: دانشکده علوم حدیث ـ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)
4 1301030510 حکومت و مدیریت در نهج‌البلاغه تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: حکومت و مدیریت در نهج البلاغه نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی, انتشارات: دار الحدیث
5 1301030701 زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینه صدور نهج البلاغه پیش‌نیاز 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: زندگانی تحلیلی امام علی (ع) و پیشینۀ صدور نهج البلاغه نویسنده: محمد مهدی جعفری, انتشارات: دارالحدیث
6 1301031022 روش تحقيق و پايان نامه نويسي جبرانی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 کتاب: بفرمایید پژوهش نویسنده: هادی صادقی ـ احمد شاکر نژاد, انتشارات: دارالحدیث + 2 جلسه متن آموزشی درس گفتار (ویراسته)
7 1301031023 دانش حدیث جبرانی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: دانش حدیث نویسنده: جمعی از اساتید دانشکده علوم حدیث, انتشارات: جمال
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال دوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030504 آسیب شناسی حدیث تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: آسیب شناسی حدیث نویسنده: عبدالهادی مسعودی, انتشارات: سمت
2 1301030513 اخلاق و تربیت در نهج‌البلاغه تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: ماه مهر پرور (تربیت در نهج البلاغه) نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی, انتشارات: دریا
3 1301030501 حوزه‌ها و مکاتب حدیثی تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: حوزه‌ها و مکاتب حدیثی نویسنده: مهدی مهریزی, انتشارات: دارالحدیث
4 1301030508 مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (1) تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 بسته آموزشی 
5 1301030502 مبانی جرح و تعدیل تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: قواعد رجالی (تقریری نو از درس مبانی جرح و تعدیل آیت الله شیخ مسلم داوری (مد ظله)) نویسنده: مهدی غلامعلی, انتشارات: دار الحدیث
6 1301030704 علوم بلاغی در نهج‌البلاغه پیش‌نیاز 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: فنون معانی, بیان و بدیع در نهج البلاغه نویسنده: سید محمد حسینی نیا (منصوری), انتشارات: دارالحدیث
7 1301030703 قرائت متن و واژه‌شناسی نهج البلاغه پیش‌نیاز 2 32 - .... نهج‌البلاغه 1 کتاب: درسنامه واژه‌شناسی نهج‌البلاغه نویسنده: مهدی مردانی, انتشارات دارالحدیث
جمع 14 واحد 224 - .... ....    
دروس نیم‌سال سوم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030505 پژوهش‌های حدیثی در دوران معاصر تخصصی 2 32 - .... حدیث 2 کتاب: درآمدی بر مطالعات حدیثی در دوران معاصر نویسنده: مجید معارف و سعید شفیعی, انتشارات: سمت
2 1301030707 رابطه نهج البلاغه با قرآن پیش‌نیاز 2 32 - .... نهج‌البلاغه 1 کتاب: ارتباط نهج البلاغه با قرآن نویسنده: مجید معارف و حامد شریعتی نیاسر, انتشارات: نشر مشترک بنیاد نهج البلاغه و سازمان سمت
3 1301030514 زبان انگلیسی تخصصی تخصصی 2 32 - .... عمومی و زبان 1 متن آموزشی درس نوشتار (ویراسته)
4 1301030512 عرفان و دعا در نهج البلاغه تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: عرفان و دعا در نهج البلاغه نویسنده: حسین رحیم زاده خراسانی, انتشارات: دارالحدیث
5 1301030509 مباحث اعتقادی در نهج‌البلاغه (2) تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 بسته آموزشی 
6 1301030507 نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج‌البلاغه تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 2 کتاب: نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه نویسنده: سید محمد کاظم طباطبایی, انتشارات: دارالحدیث
جمع 12 واحد 192 - .... ....    
دروس نیم‌سال چهارم تحصیلی
ردیف کد درس نام درس نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت نظری  تعداد ساعت عملی پیش نیاز گروه علمی سطح‌درس منبع درس
1 1301030515 پایان‌نامه تخصصی 4 - - .... .... ....  
2 1301030517 متن پژوهی (1) تخصصی 2 32 - .... حدیث 1 بستۀ آموزشی
3 1301030518 متن پژوهی (2) تخصصی 2 32 - .... نهج‌البلاغه 1 بستۀ آموزشی
جمع 4 واحد 64   .... .... ....