کارشناسی ارشد

 
ترم

ترم‌بندی دروس مقطع کارشناسی ارشد

رشته

گرایش

ورودی

علوم حدیث

نهج‌البلاغه

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1399 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم حدیث

تفسیراثری

مهرماه 1396 به بعد

مهرماه 1399 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

مهرماه 1401 به بعد

علوم حدیث

کلام و عقاید

مهرماه 1397 به بعد

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

علوم قرآن و حدیث

......

بهمن‌ماه 1391 تا بهمن 1397

مهرماه 1398 به بعد

ارتباطات

حج و زیارت

مهرماه 1398 به بعد

کلام امامیه

......

ورودی مهر 98 به بعد

احیاء تراث قرآنی و حدیثی

...... ورودی مهر 1402 به بعد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

......

مهرماه 1396 به بعد

علوم و معارف قرآن

تفسیر اجتماعی

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1400 به بعد

روانشناسی اسلامی

مثبت‌گرا

مهرماه 1397 به بعد

مهرماه 1398 تا بهمن 1399

مهرماه 1400 به بعد

مهرماه 1401 به بعد