خدمات آموزشی و ارائه دروس

 
New Page 1

معرفی مختصر اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

ادارۀ خدمات آموزشی و ارائۀ دروس یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت آموزش دانشگاه قرآن و حدیث است. این اداره از دو بخش خدمات آموزشی و ارائۀ دروس تشکیل شده است. حوزۀ کاری بخش خدمات آموزشی رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای آموزشی دانشجویان براساس قوانین آموزشی است و انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی درسی و آزمونی، استادان، آموزشیاران و به صورت کلی امور مربوط به برگزاری کلاسها(حضوری و الکترونیکی) به عهده بخش ارائۀ دروس می‌باشد.

همکاران اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

برای مشاهده مراحل انجام فرآیندهای بخش خدمات آموزشی کلیک کنید.

برای مشاهده و ورود به صفحه فرمهای اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس اینجــــا را کلیک کنید.