فرآیندها و دستورالعمل‌ها

 

فرایندها و دستورالعمل‌های واحد فارغ التحصیلان

عنوان فرایند و دستورالعمل

خلاصه فرایند و دستوالعمل

دریافت فرایند

فرایند تسویه دانشجوی فارغ التحصیل

 

صدور نامه فراغت از تحصیل

   

ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان در سامانه سجاد وزارت علوم (دریافت کد صحت)

   

صدور گواهی موقت

   

صدور دانشنامه

   

صدور ریز نمرات دانشجوی فارغ التحصیل

   

درخواست نامه رتبه دانشجویان فارغ التحصیل

   

پاسخ به استعلام اصالت مدرک تحصیلی (ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی)