اخبار > پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری (سهمیۀ استعداد درخشان)

 


  چاپ        ارسال به دوست

پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری (سهمیۀ استعداد درخشان)


باسمه تعالي

               پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری [با سهمیۀ استعداد درخشان]

دانشگاه قرآن و حدیث نیمسال اول سال تحصیلی 1403 ـ 1401   

     

     به استناد بخشنامۀ شمارۀ 307862/2 مورخ 17/10/1401 معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ به اطلاع دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دورۀ کارشناسی دانشگاه غیردولتی قرآن و حدیث و دیگر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالیِ دارای

شرایط آیین­ نامۀ پذیرش بدون آزمون(با سهمیۀ استعدادهای درخشان) در دورۀ تحصیلی دکتری سال تحصیلی1403 ـ 1402 می­رساند،

دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع دکتری در رشته ­های مندرج در جدول پایانی این اطلاعیه بدون آزمون و صرفاً با بررسی

سوابق تحصیلی و وضعیت علمی و پژوهشی داوطلبان، دانشجو می­ پذیرد.


 

عنوان رشته

محل تحصیل

توضیحات و رشته­های مرتبط که دانش­آموختگان آن می­توانند در هر رشته داوطلب شوند.

علوم قرآن و حدیث

مرکز قم

تمامی رشته ­ها و گرایش­های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآنی و علوم حدیث

علوم و معارف نهج ­البلاغه

کلام امامیه

تمامی رشته ­های کلام و فلسفه، فلسفۀ اخلاق، فلسفه و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی (تمامی رشته­ها و گرایش­ها)

مدرسی معارف گرایش قرآن و متون اسلامی

شعبۀ تهران

علاوه بر داشتن شرایط و ضوابط الزامی عموم متقاضیان، دارابودن شرایط اعلام­شده از سوی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نیز الزامی است. (مندرج در صفحۀ 44 دفترچۀ شمارۀ یک آزمون دکتری 1402)

مدرسی معارف گرایش اخلاق اسلامی

دارندگان شرایط زیر می­توانند حداکثر تا تاریخ 30/03/1402 مدارک خود را به دانشگاه قرآن و حدیث ارسال نمایند.

شرایط و ضوابط الزامی عموم متقاضیان پذیرش بدون آزمون

1. دانش ­آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دورۀ کارشناسی­ ارشد دانشگاه ­های داخل کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

تبصرۀ1: دانشجویان نیمسال آخر(چهارم)، در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا 31/06/1402 از پایان­ نامۀ خود دفاع و رسماً دانش ­آموخته شوند؛ در غیر این صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

تبصرۀ 2: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدارک حوزوی نمی­توانند از تسهیلات این آیین­نامه بهره­مند شوند.

تبصرۀ 3: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان پذیرش­شده در مقطع کارشناسی­ ارشد از طریق آزمون­های اختصاصی، نمی­توانند از تسهیلات این آیین­نامه بهره­مند شوند.

تبصرۀ 4: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داوطلبان با مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ­ارشد، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصرۀ 5: مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اتباع غیرایرانی و دانش ­آموختگان دانشگاه­های خارج از کشور، مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

2. دارابودن مدرک کارشناسی ­ارشد در رشتۀ تحصیلی مرتبط با رشتۀ تحصیلی مورد تقاضا در دورۀ دکتری؛

تبصرۀ 1: داوطلبانی که طول دورۀ تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ­ارشد بیش از 5  نیمسال استمرار داشته است؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند.

تبصرۀ 2: دانش ­آموختگانی که بیش از 2 سال از زمان دانش ­آموختگی مقطع کارشناسی ­ارشد آنان گذشته باشد؛ مجاز به درخواست پذیرش از این طریق نیستند. [صرفاً دانش ­آموختگان 01/07/98 به بعد، در صورت دارابودن شرایط دیگر به ویژه بند 4، می­توانند متقاضی باشند.]

3. داشتن میانگین معدل کل 16 و بالاتر در دورۀ کارشناسی و میانگین کل 17 و  بالاتر (بدون احتساب نمرۀ پایان­ نامه) در دورۀ کارشناسی ­ارشد؛

4. کسب حداقل60 امتیاز از مجموع فعالیت­های آموزشی، پژوهشی [دارابودن حداقل 2 مقالۀ علمی پژوهشی چاپ­ شده] و مصاحبۀ علمی مطابق جدول ارزشیابی (انتهای اطلاعیه)

نحوۀ ثبت ­نام و ارسال مدارک

    داوطلبان باید مدارک مورد نیاز ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری 30/03/1402 صرفاً از طریق پست پیشتاز به نشانی: قم، بلوار پانزده خرداد، چهارراه نوبهار، بعد از شهرک جهاد، صندوق پستی 1139 ـ 37195، دفتر توسعه، سنجش و ارزشیابی دانشگاه ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. درج عبارت «مربوط به پذیرش بدون آزمون دکتری» و «نام رشتة مورد تقاضا» بر روی پاکت الزامی است.مدارک مورد نیاز

1. تکمیل­ شدۀ فرم درخواست پذیرش؛ [فایل ضمیمه 1 ـ فرم تقاضای پذیرش بدون آزمون]

2. تکمیل­ شدۀ فرم مشخصات تفصیلی(CV) به همراه الصاق عکس جدید؛ [فایل ضمیمه 2 ـ فرم CV]

3. تصاویر تمام صفحات شناسنامه (با شماره سریال) و کارت ملی؛

4. تصویر کارنامۀ آزمون نیمه ­متمرکز دکتری سال 1402؛ [در صورت شرکت در آزمون سال 1402]

5. فرم تکمیل­ شدۀ گواهی تأیید معدل، نمرۀ پایان­نامه، تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل؛ [فایل ضمیمه 3 ـ فرم گواهی تأیید معدل]

 

 

 

 

6. تصویر کامل کلیۀ مقالات علمی ـ ترویجی، علمی ـ پژوهشی، ISI، ISC که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشند.

ـ در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود. / ـ گواهی پذیرش چاپ برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند. / ـ گواهی اعتبار درجۀ علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISI، ISC مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده یا خواهد شد.

7. تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی) کارشناسی­ ارشد با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛

8. تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی (تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسۀ آموزش عالی) کارشناسی­ با ذکر معدل به همراه ریز نمرات؛

9. تصویرگواهی زبان خارجی معتبر؛ [مطابق با جدول همترازی نمرات آزمون زبان انگلیسی مندرج در آیین ­نامۀ مذکور]

10. تصویر کارت پایان خدمت وظیفة عمومی یا معافیت یا دفترچة آماده به خدمت معتبر [ویژۀ برادران].

11. اصل رسید بانکی به مبلغ 5/000/000 ریال به شمارۀ حساب «5025506745» با شمارۀ شناسۀ «13972017» به نام دانشگاه قرآن و حدیث نزد تمام شعب بانک ملت؛ [درج شمارۀ شناسه به صورت صحیح و خوانا بر روی فیش واریزی الزامی است.]

نکات مهم

õ مدارک ارسالی و وجوه پرداختی مسترد نمی­گردد. بنابراین داوطلبان محترم با دقت و در صورت دارابودن کلیۀ شرایط اقدام به ارسال مدارک نمایند.

õ متقاضیان صرفاً می­توانند در یک رشته داوطلب شوند، تشخیص صلاحیت برای ورود به مقطع دکتری بر اساس مدارک ارسالی متقاضی و نتیجۀ مصاحبۀ علمی وی، بر عهدۀ گروه آموزشی مربوط و تأیید معاونت آموزشی دانشگاه است.

õ مدارک ناقص و و یا مدارکی که بعد از موعد مقرر به دانشگاه رسیده باشد، بررسی نخواهد شد.

õ زمان و مکان  برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. خواهشمند است از هر گونه تماس و یا مراجعۀ غیر ضروری به دانشگاه خودداری شود.

õ تحصیل قبول­ شدگان نهایی، همراه با پرداخت شهریۀ تحصیلی است و تغییر رشته و یا انتقال افراد پذیرفته ­شده به سایر دانشگاه­ها مجاز نیست.

õ پذیرش نهایی متقاضیان جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتری و ثبت­‌نام قطعی، منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و تأیید دبیرخانة هیأت مرکزی گزینش دانشجو و واحد گزینش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها صورت خواهد گرفت. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.


جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph. D)


ردیف

نوع فعالیت پژوهشی

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

1

1-1     ) مقالات چاپ­ شده علمی پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان ­نامه

1-2     ) گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران

1-3     ) برگزیدگی در جشنواره ­های علمی معتبر بین­ المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

7 امتیاز (الزامی)

22 امتیاز

2

مقالات علمی ترویجی چاپ ­شده مرتبط با پایان­نامه

ـ

6 امتیاز

3

مقالات چاپ­ شده در کنفرانس­های معتبر (داخلی با خارجی)

ـ

4 امتیاز

4

تألیف یا ترجمۀ کتاب مرتبط با رشتۀ تحصیلی

ـ

4 امتیاز

5

کیفیت پایان ­نامه کارشناسی­ارشد

ـ

4 امتیاز

6

ایدۀ مکتوب برای پژوهش و طرح مدون رسالۀ دکتری [قابل ارائه در جلسۀ مصاحبه]

ـ

(3 امتیاز مازاد)

جمع امتیازات پژوهشی

7 امتیاز (الزامی)

40

ردیف

نوع فعالیت آموزشی

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دورۀ کارشناسی

ـ

تا 6 امتیاز

8

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دورۀ کارشناسی ­ارشد ناپیوسته

ـ

تا 5 امتیاز

9

طول مدت تحصیل در دورۀ کارشناسی (سنوات مجاز: 8 نیمسال)

ـ

3 امتیاز

10

طول مدت تحصیل در دورۀ کارشناسی­ارشد ناپیوسته (سنوات مجاز: 5 نیمسال)

ـ

3 امتیاز

11

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

ـ

5 امتیاز

12

داشتن توانمندی زبان خارجی

ـ

8 امتیاز

جمع امتیازات آموزشی

.

30

ردیف

شاخص ارزیابی مصاحبۀ ورودی

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

13

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخ­گویی به سؤالات مرتبط با رشتۀ مورد درخواست

ـ

6 امتیاز

14

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

ـ

3 امتیاز

15

شخصیت، متانت، برازندگی و نحوۀ تعامل

ـ

3 امتیاز

16

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشتۀ مورد درخواست

ـ

3 امتیاز

17

هم ­راستایی زمینۀ پژوهشی با اولویت­ های علمی گروه آموزشی مربوط

ـ

10 امتیاز

18

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

ـ

3 امتیاز

19

هوش عمومی، فطانت و زیرکی

ـ

3 امتیاز

20

ویژگی خاص: حافظ ­بودن قرآن، نهج ­البلاغه و ....

ـ

(4 امتیاز مازاد)

جمع امتیازات مصاحبه

0

30

 

 


١٥:٠٧ - يکشنبه ٢١ اسفند ١٤٠١    /    عدد : ٢٨٠٢    /    تعداد نمایش : ٣٤١٢خروج