اخبار > برگزاری آزمون ویژه دانشجویانی که به سفر حج مشرف شدند

 


  چاپ        ارسال به دوست

برگزاری آزمون ویژه دانشجویانی که به سفر حج مشرف شدند

باسمه

 

 

 

 

 

باسمه‌تعالی

با سلام و عرض ادب؛

به استحضار دانشجویانی که در ایام برگزاری آزمونهای پایانی ترم 4012 به سفر حج مشرف شدند می‌رساند، با بررسی مدارک و مستندات ارسالی و موافقت کمیته منتخب شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، آزمونهای ایشان مطابق برنامه زمان‌بندی زیر برگزار خواهد شد.

شماره دانشجویی درس مقطع رشته حوزه آزمون تاریخ آزمون ساعت
9914221237 آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/09 10:30
9914221237 اخلاق حرفه اي كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/31 10:30
9914221237 مديريت استرس (تنيدگي) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/30 10:30
9914221237 نظريه هاي مشاوره و روان درماني كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/07 10:30
9914221237 روانشناسي و مشاوره خانواده كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/05 10:30
9914221237 فنون مشاوره و روان درماني كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/02 10:30
4011121121 شناخت نهج البلاغه كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/01 10:30
4011121121 اصول و مقدمات تفسير كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/08 10:30
4011121121 صرف کاربردي (2) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/04 10:30
4011121121 مأخذ شناسي حديث كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/09 10:30
4011121121 دانش خانواده و جمعيت كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/07 10:30
4011121121 تاريخ تحليلي اسلام كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/05/30 10:30
4011121121 نحو کاربردي (1) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/05/28 10:30
4011121121 علوم قرآني (1) ( وحي ، نزول ) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/06 10:30
4001431266 متن پژوهي (1) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/05/30 10:30
4001431266 متن پژوهي (2) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/05 10:30
4001431266 متن پژوهي (3) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/08 10:30
9911223053 شناخت نهج البلاغه كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/06/01 10:30
9911223053 قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/06/09 10:30
9911223053 قصص انبياء در قرآن و عهدين كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/05/31 10:30
9911223053 آيين نگارش متون علمي كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/06/06 10:30
9911223053 فقه الحديث (2) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/06/04 10:30
9911223053 زبان تخصصي كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/05/28 10:30
9911223053 تفسير موضوعي قرآن (2) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/06/02 10:30
9911223053 تفسير ساختاري قرآن کريم كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/06/09 10:30
9911223053 تفسير ترتيبي قرآن (3) كارشناسي پيوسته علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) شهرری 1402/05/30 10:30
4011431187 علوم قرآني كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/05/30 10:30
4011431187 روش تحقيق در علوم اجتماعي كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/06/07 10:30
4011431187 فضاي فرهنگي اجتماعي نزول قرآن كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/05/29 10:30
4011431187 اخلاق اجتماعي در قرآن كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/06/09 10:30
4011431187 اصول و مقدمات تفسير قرآن کريم كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/06/02 10:30
4011431187 دانش حديث كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/06/06 10:30
4011431187 جامعه در قرآن كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي اصفهان 1402/06/04 10:30
9814221234 بهداشت رواني كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/05 10:30
9814221234 مديريت استرس (تنيدگي) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/30 10:30
9814221234 انگيزش و هيجان كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/31 10:30
9814221234 آسيب شناسي رواني (1) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/04 10:30
9814221234 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه (2) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/29 10:30
9814221234 روانشناسي سلامت كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/02 10:30
4011421278 تفسير موضوعي قرآن كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/07 10:30
4011421278 آشنايي با فلسفه اسلامي كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/06 10:30
4011421278 آمار استنباطي كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/29 10:30
4011421278 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/28 10:30
4011421278 متون روانشناسي به انگليسي (1) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/08 10:30
4011421278 روانشناسي اجتماعي كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/01 10:30
4011421278 مباحث اساسي در روانشناسي (2) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/05/31 10:30
4011421278 روانشناسي تحولي (1) كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/04 10:30
4011421278 احساس و ادراک كارشناسي پيوسته روانشناسي شهرری 1402/06/02 10:30
9614121189 فقه تطبيقي كارشناسي پيوسته فقه و حقوق اسلامي اصفهان 1402/05/29 10:30
9614121189 فقه (5) كارشناسي پيوسته فقه و حقوق اسلامي اصفهان 1402/06/07 10:30
9614121189 فقه (2) كارشناسي پيوسته فقه و حقوق اسلامي اصفهان 1402/05/30 10:30
9614121189 ادبيات عرب (4) علوم بلاغت كارشناسي پيوسته فقه و حقوق اسلامي اصفهان 1402/05/28 10:30
9924231185 متن پژوهي (3) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي مشهد مقدس 1402/06/08 10:30
9924231185 متن پژوهي (1) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته تفسير اجتماعي مشهد مقدس 1402/05/30 10:30
4001431267 متن پژوهي (1) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/05/30 10:30
4001431267 متن پژوهي (2) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/05 10:30
4001431267 متن پژوهي (3) (جايگزين پايان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم قرآن و حديث شهرری 1402/06/08 10:30
9511231139 متن پژوهی (1) (جایگزین پایان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم حديث گرایش نهج‌البلاغه شهرری 1402/06/08 10:30
9511231139 متن پژوهی (2) (جایگزین پایان نامه) كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم حديث گرایش نهج‌البلاغه شهرری 1402/06/08 10:30
9511231139 زبان انگلیسی تخصصی كارشناسي ارشد ناپيوسته علوم حديث گرایش نهج‌البلاغه شهرری 1402/06/02 10:30

نکات مهم

  1. آزمونهای مذکور فقط ویژه دانشجویانی است که در ایام مربوط مطابق اطلاعیه سایت درخواست و مستندات خود را ارسال کرده‌اند. بدیهی است درخواست جدیدی از سوی دانشجویان پذیرفته نخواهد شد.

  2. تمامی ضوابط مربوط به آزمونهای پایان‌ترم 4012 برای این دسته از دانشجویان باقی و پابرجاست. برای مشاهده اطلاعیه برگزاری آزمونهای ترم 4012 اینجــــا را کلیک کنید.

موفق و پیروز باشید.
ادارۀ ارائه دروس و آزمون


١٣:٤٨ - يکشنبه ١٥ مرداد ١٤٠٢    /    عدد : ٢٨٥٣    /    تعداد نمایش : ٤٩١خروج