دانشـــــگاه قرآن و حدیث

پذیرش دانشجو آزمون اختصاصی ویژه طلاب خواهر و برادر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه پذیرش دانشجو در آزمون اختصاصی ویژه طلاب مقطع کارشناسی ارشد، سال 98

 
اطلاعیه پذیرش دانشجو در آزمون اختصاصی ویژه طلاب مقطع دکتری، سال 98