مسئولان دانشگاه قرآن و حدیث
ریاست دانشگاه قرآن و حدیث
حضرت آیت الله
محمّد محمدی ری شهری
قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث
حجت الاسلام و المسلمین
عبدالهادی مسعودی
رئیس پردیس تهــران
حجت الاسلام و المسلمین
مهدی قائمی فـــر
 
  معاون آموزشی و پژوهشی
دکتر هادی حجت
 
معاون فرهنـــگی و دانشجویی
حجت الاسلام و المسلمین
دکتـر محمدتقی سبحانی نیا
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی
جواد علی اکبـــریان
رئیس دانشـکده علوم و معارف حدیث
حجت الاسلام و المسلمین
سید محمدکاظـم سیدطباطبائی
  رئیس دانشـکده علوم و معارف اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین
رسول رضوی
  سرپرست دانشکده علوم و معارف اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین
احمــد غلامعلی
  رئیس مـرکز آموزش الکترونیکی
حجت الاسلام و المسلمین
دکتــر مهدی غلامـعلی
  مدیر حراست و گزینش
محمدحسین مـــرآتی
  رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
محمدرضا عسگری پیربلوطی
مدیر امور آموزشی
سید روح الله علوی نژاد
مدیر امور پژوهشی و پایان نامه ها
حجت الاسلام و المسلمین
دکتر مهدی مردانی(گلستانی)
مدیر امور آموزشی و پژوهشی قـم
احمــــد احمدی اصل
سرپرست اداره فرهنـــگی
فوق برنامه و مشاوره
سید محمدحسن خوشرو
مدیر امور مالی
محمــــدرضا فقیهی