دانشـــــگاه قرآن و حدیث

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون با سهمیه استعداد درخشان

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد با سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98 ـ 99

 
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری با سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-99