رزومه استاد

دکتر حامد شریعتی نیاسر

 

تولد: 1353 در تهران

پست الکترونیک: Shariati.ha@qhu.ac.ir

کارشناسی: فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1379

کارشناسی ارشد: معارف نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، 1385

دکتری: رشتۀ علوم قرآن و حدیث- دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، 1392

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و نقد برخی شبهات مطرح پیرامون نهج‌البلاغه

عنوان رساله دکتری: ارزیابی و تحلیل مبانی و روشهای فهم و نقد حدیث در آثار سید مرتضی(ره)

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه نهج البلاغه

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: مبانی فهم حدیث، مبانی فهم نهج‌البلاغه، رابطه نهج‌البلاغه با قرآن، آسیب شناسی حدیث، زبان تخصصی رشته‌ نهج‌البلاغه، زبان تخصصی رشته‌های نهج‌البلاغه، کلام، تفسیر اثری، علوم قرآن و حدیث مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث، قرائت و درک متون تفسیری، زبان تخصصی و عمومی، زبان عربی (‌آموزش نحو۱ و ۲؛ ترجمه عربی به فارسی و بالعکس)، اعراب قرآن، علوم قرآنی‌۳، آشنایی با قرآن کریم، دروس عمومی معارف اسلامی و.... در دانشگاه قرآن و حدیث و سایر مراکز دانشگاهی

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

1.       ارتباط نهج‌البلاغه با قرآن ( تالیف مشترک با جناب آقای دکتر مجید معارف) - انتشارات سمت با همکاری انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه (در مرحله پیش از انتشار)

2.       ولایت در نهج‌البلاغه- انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه (در مرحله پیش از انتشار)

3.       نانو سیالات، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۹۲، مترجم همکار

4.       دنیای شگفت انگیز نانولوله های کربنی: خواص، روش های سنتز و کاربردها،مترجم همکار، نشر جهان‌نو،‌۱۳۸۶

ب) مقالات منتشر شده

1.       «دقائق توحید در نهج‌البلاغه»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه

2.       مدیریت خانواده از دیدگاه قرآن و روایات، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه

3.       مدیریت زمان از دیدگاه امام علی علیه السلام- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌‌های نهج‌البلاغه

4.       مقاله عقل و نقل در نگاه سید مرتضی و پی‌جویی از رابطه آن دو در آثار او مجله پژوهشهای قرآن و حدیث- دانشکده الهیات دانشگاه تهران- شماره بهار و تابستان ۱۳۹۳

5.       عقلانیت و مقابله با خرافات با تأکید بر آثار سید مرتضی، پژوهش‌نامه قرآن و حدیث، شماره ۱۴، بهار و تابستان۹۳ (ویژه‌نامه همایش ملی علمی پژوهشی قرآن عقلانیت و معنویت با رویکرد فرهنگی)

6.       ولایت عصبه، نشریۀ علمی تخصصی سراج منیر، دانشگاه علامۀ طباطبایی،1390

7.       آغاز نبوت، نشریۀ سفینه، شماره ۲۹، زمستان ۱۳۸۹

8.       مستشرقان یهودی و تفاسیر اولیۀ امامیه، نشریه سفینه، شماره ۲۵، زمستان ۱۳۸۸

9.       "شهرهای چادری حج"،ترجمه از انگلیسی، فصلنامه میقات حج، پائیز138۵

10.    مصاحبه با دکتر خوتیر یونبل، ترجمه از انگلیسی، فصلنامه روشنا، جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

11.    شرح حال سید اسماعیل حمیری، فصلنامه فرهنگی منتظرین

12.    ابن سینای فیزیکدان، فصلنامه فرهنگی منتظرین

13.    وجوه معانی شهید در قرآن کریم، فصلنامه کتاب و سنت، شماره ۳ پیاپی،دوره۲، تابستان۱۳۹۳، دانشگاه قرآن و حدیث.

سِمت های اجرایی:

معاون گروه نهج البلاغه دانشگاه قرآن وحدیث پردیس تهران

مدیر امور پایان نامه های دانشگاه قرآن وحدیث پردیس تهران، از 1393 تا کنون