رزومه استاد

حجت الاسلام و المسلمین مهدی ساجدی

 

تولد: 1358 در استهبان

پست الکترونیک: Sajedi.m@qhu.ac.ir

تحصیلات حوزوی: سطح چهار مدارج علمی حوزه علمیه قم 1392

کارشناسی ارشد: رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور مرکز قم، 1389

عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد: بررسی فقهی و حقوقی حدود متابعت زوجه از زوج

عنوان رساله سطح چهار: موارد لزوم اذن زوج از دیدگاه فقه اسلامی

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه فقه و حقوق

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: رسائل و کفایه، و...

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1.       حدود متابعت زوجه از زوج، مجله حقوق اسلامی (علمی پژوهشی)

2.       موارد لزوم اذن زوج، مجله پژوهشهای فقهی(علمی پژوهشی)

3.       مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه، مجله پژوهشهای فقهی.

افتخارات

رتبه شایسته تقدیر در دوره چهارم جشنواره سالیانه علامه حلی حوزه علمیه قم، به خاطر مقاله بررسی فقهی شروط در ضمن عقد نکاح.

استاد ممتاز دانشگاه قرآن و حدیث در سال 93