رزومه استاد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس پسندیده

 

تولد: 1348 در محلات

پست الکترونیک: pasandide@qhu.ac.ir

تحصیلات حوزوی: سطح 3 مدارج علمی حوزه، 1381

دکتری: مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون، دانشکده علوم حدیث، 1389

عنوان پایان­نامه سطح 3 حوزه: مسأله بیعت

عنوان رساله دکتری: مبانی و عوامل شادکامی در اسلام با رویکرد روانشناسی مثبت گرا

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه معارف حدیث

 

فعاليت هاي آموزشي

تدریس: روانشناسی در قرآن و حدیث، فقه الحدیث 1، فقه الحدیث 2، سیره پیشوایان، مبانی فهم حدیث، آسیب شناسی حدیث، اخلاق، مبانی فهم احادیث اخلاقی، حدیث و اخلاق، و... در دانشگاه قرآن و حدیث، و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و...

فعاليت هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.       پژوهشی در فرهنگ حیا، 1383 ناشر دار الحدیث

2.       رضایت از زندگی، سال نشر1384 ناشر دار الحدیث

3.       شادکامی از دیدگاه پیامبر اعظم(ص)، 1388 ناشر مرکز پژوهشهای صداوسیما - نشر طه

4.       حکمت نامه کودک، 1386 ناشر دارالحدیث (نقش مترجم )

5.       کانون مهرورزی، 1389 ناشر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

6.       کانون جوانمردی، 1389 ناشر مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

7.       اخلاق پژوهی حدیثی، 1388 ناشر سمت و دانشکده علوم حدیث

8.       بیعت و قدرت، 1388 ناشر دبیرخانه مجلس خبرگان

9.       طب الائمة، 1389 ناشر انتشارات حدیث مهر (نقش مترجم )

10.    مثلث ایمان، الگوی ابعادی رابطه انسان با خدا 1390 ناشر دارالحدیث (نقش محقق )

11.    چگونه موفق و هدفمند زندگی کنیم؟، 1389 ناشر انتشارات قدس رضوی

12.    رضایت زناشویی، 1390 ناشر سازمان بهزیستی و دارالحدیث

13.    الگوی شادی، 1391 ناشر دارالحدیث (نقش محقق )

14.    الگوی اسلامی شادکامی، ناشر دارالحدیث

ب) مقالات منتشر شده

1.       گفتمان عدالت پیش شرط ظهور 1381/11/1، فصلنامه موعود، 35

2.       مهدی معنای حیات شیعه، موعود/47

3.       آخرین دولت، موعود/36

4.       حق و تکلیف (تقریر بحث آیت الله جوادی) 1382/8/1، فصلنامه حکومت اسلامی، 29

5.       مشروعیت عنوانی بسیط یا مرکب؟ 1380/3/1، مجله حکومت اسلامی، ش 19

6.       مبانی غیبت و ظهور حضرت مهدی عج 1380/4/1، مجله موعود، ش 26

7.       دانش نامه حدیثی «نَضرة النعیم» 1379/3/1، علوم حدیث » شماره 15 »

8.       بررسی نقش حدیث در پژوهش های روانشناختی 1381/5/1، علوم حدیث، شماره 24  

9.       درآمدی بر روش شناسی فهم معارف روانشناختی از احادیث 1386/11/30، علوم حدیث، شماره 45 و 46

10.    بیعت و قدرت: بررسی نقش بیعت در اندیشه سیاسی اسلام 1386/12/1، حکومت اسلامی، شماره 46

11.    روش فهم و تبیین گزاره های دینی (قرآن و حدیث) 1386/5/31، حدیث اندیشه، شماره 15

12.    زهد و بهداشت روان 1388/5/31، علوم حدیث، ش 52

13.    معاصرسازی اسوه های دینی 1387/10/1، مطالعات راهبردی زنان/ش42

14.    تجدید نظر در مفهوم تربیت دینی (تربیت دینی1) 1388/7/1، رشد راهنمایی/ ش 75 

15.    تربیت برای زندگی (تربیت دینی2) 1388/8/1، رشد راهنمایی تحصیلی

16.    ساختار تربیت دینی (تربیت دینی3) 1388/9/1، رشد راهنمایی تحصیلی

17.    خدای زندگی(تربیت دینی4) 1388/10/1، رشد راهنمایی تحصیلی

18.    برهان محبت (تربیت دینی5) 1388/11/1، رشد راهنمایی تحصیلی

19.    (تربیت دینی6) 1388/12/1، رشد راهنمایی تحصیلی

20.    اتحاد و نظریه اقتدار در فلسفه سیاسی اسلام 1386/6/1، حکومت اسلامی، ش 44

21.    معلم، عالمِ عامل(تربیت دینی7) 1389/1/14

22.    حدیث و دانشهای بشری 1390/2/1، کتاب آشنایی با حدیث، استادان دانشکده علوم حدیث

23.    روش علم آموزی 1390/2/1، آشنایی با علوم حدیث، استادان دانشکده علوم حدیث

24.    نظریه توحید در شادکامی 1390/9/30، روانشناسی و دین/15

25.    مؤلفه های احساس سعادتمندی در احادیث با رویکرد روانشناختی 1390/10/1، علوم حدیث/62

26.    پایه نظری و الگوی هیجانات مثبت از دیدگاه اسلام 1390/7/2، مطالعات اسلام و روانشناسی

جمعاً بیش از 90 مقاله از جمله مقالات متعدد در مجلات: سپیده دانایی، حدیث زندگی و روزنامه های کثیر الانتشار

افتخارات

اثر شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی و کتاب سال حوزه، 1393، الگوی اسلامی شادکامی، ناشر دارالحدیث

تقدیر به عنوان فعال در حوزه پژوهش در مسائل خانواده، مرکز جوانان ریاست جمهور

اثر برگزیده دوسالانه تحقیقات حکومت اسلامی( دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)مسأله  بیعت در اندیشه سیاسی اسلام

 سِمت های اجرایی

مدیر واحد حدیث و علوم روانشناختی پژوهشکده علوم و معارف حدیث

معاون پژوهشی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی مؤسسه دارالحدیث

مدیر گروه روانشناسی اسلامی پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی مؤسسه دارالحدیث

رییس پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی