رزومه استاد

دکتر محمد هادی ملازاده

 

تولد: 1344در تهران

پست الکترونیک: Mollazade.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: فلسفه(غرب)، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 1369

کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 1377

دکتری: فلسفه تطبیقی، دانشگاه قم، 1386

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب مبدأ و معاد ملاصدرا

عنوان رساله دکتری: تبیین معرفت شناختی وحی

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار، گروه کلام

 

فعاليت هاي آموزشي:

اندیشه اسلامی 1و2

دروس تخصصی رشته کلام در مقاطع کارشناسی و ارشد

دروس تخصصی رشته فلسفه

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

اخلاق وظائف در بادی امر، نامه مفید شماره30 فلسفه، تابستان81

دگرگونی انسانی درنظر ابن عربی و اکهارت، فصلنامه تحقیقات فلسفی کلامی شماره 19، بهار 83

وحی از دیدگاه فارابی و ابن سینا، فصلنامه تحقیقات فلسفی کلامی شماره40، تابستان88

فلسفه و معنای ختم نبوت، سفینه شماره 29، زمستان 89

نقد کتاب عصای موسی در مسأله نفی آگاهی ائمه ( ع) از جزئیات وفات خود، پژوهش دینی شماره 20، بهار و تابستان 89