رزومه استاد

دکتر معصومه محتشم

 

تولد: 1359 در گناباد

پست الکترونیک: Mohtasham.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: زبان و ادبیات عربی، دانشگاه الزهراء، 1383

کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واخد کاشمر،  1385

دکتری: زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید چمران، 1392

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: شعر مقاومت فلسطین

عنوان رساله دکتری: زیبایی شناسی فصل و وصل در نهج البلاغه

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: مکالمه عربی، صرف، نحو، اعراب قرآن، بلاغت و...

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

تفاوت اسلوب نوشتاری و گفتاری بر مبنای فصل و وصل جملات در نهج‌البلاغه، پژوهشنامه نهج البلاغه، ش 2، تابستان92.(مشترک)

افتخارات

رتبه اول دوره فوق لیسانس