رزومه استاد

 حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی

 

نشانی پست الکترونیک: Masoudi@qhu.ac.ir

متولد: 1343، قم

تحصیلات حوزوی: سطح 4 مدارج علمی حوزه علمیه قم، 1389

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، قائم مقام ریاست دانشگاه و دانشیار گروه تفسیر.

 

فعاليت­هاي آموزشي

تفسیر قرآن، تاریخ حدیث، فقه الحديث، نقد حدیث، رجال، کتابشناسی احادیث اعتقادی، نهج البلاغه، آسیب شناسی حدیث، روش و آسیب شناسی تفسیر روایی، احادیث اخلاقی، آسیب شناسی حدیث، فقه الحدیث تربیتی، روش شناسی تفسیر روایی، دروس سطح فقه و اصول، تاریخ اسلام، متون، معارف اسلامی، ریشه های انقلاب اسلامی، متون اسلامی.

 

فعاليت­هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.   روش فهم حدیث، سمت، 1392

2.     وضع و نقد حدیث، سمت،1388

3.      آسیب شناسی حدیث، سمت،1392

4.      اکیر المحبه (تلخیص)، 1383، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

5.      الاسس الحدیثیه و الرجالیه عند العلامه الشیخ محمدتقی المجلسی، 1385، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

6.      الدة الباهرة من الأصداف الطاهرة (مصحح)، 1379، انتشارات زائر

7.      نزهه الناظر و تنبیه الخاطر( تصحیح)، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

8.      ح و عمره در قرآن و حدیث(محقق همکار)، 1377، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

9.      دلیل المحبه (تلخیص)، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

10.   دان نامه میزان الحکمه(همکار محقق)، 1388، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

11.    دانشنامه امام حسین (ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ(نگارش تحلیل و بیان) - 1388 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

12.    راهمای محبت(محقق همکار) - 1382 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

13.    سیمای اهل بیت - 1382 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

14.    سیمای علم و حکمت - 1380 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

15. سیمای نماز - 1377 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

16.  علم و حکمت در قرآن و حدیث(محقق همکار ) - 1385 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

17.  فرهنگ نامه ادب(محقق همکار ) - 1387 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

18.  فرهنگ نامه ی اذان(محقق همکار ) - 1384 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

19.  موسوعه العقائد الاسلامیه( همکار ) - 1384 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

20.تفسیرروایی ( مبانی منابع و روش ) - 1394 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

21.  آسیب شناسی تفسیر روایی - 1394 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

22.  کیمیای عشق - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

23. تصحیح تحفه الاولیاء، ترجمه فارسی اصول کافی /دو جلد - 1388 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

و همكاري(تحقیق، تحليل نویسی و نقد)، دانش نامه قرآن و حدیث  (تاکنون 12جلد) و نیز نگارش ابواب و مدخل های مستقل آن مانند نهج الدعا، اهل البیت، العقل و الجهل، المحبه، ماه خدا، و....

 

ترجمه کتاب:

1.      دانشنامه امام حسین (ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ( ده جلد از چهارده جلد) - 1377 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

2.       نماز در کتاب و سنت - - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث،1380

3.       علم و حکمت در کتاب و سنت - 1381 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

4.       دانش نامه امام مهدی ( ع) (ده جلد) - 1385 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

5.       دانش نامه امیرالمومنین (ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ (چهار جلد از دوازده جلد) - 1388 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

6.       دانش نامه عقاید اسلامی( سه جلد از هفت جلد) - 1387 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

7.       راهنمای محبت - 1382 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

8.      کیمیای عشق - 1382 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

9.       چشم تماشا (ترجمه نزهة الناظرو تنبیه الخاطر) - 1384 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

10.   مروارید درخشان ( ترجمه الدره الباهره) زائر

11.   شناخت نامه نماز (دو جلد) - 1392 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

12.   سیره پیامبر خاتم(ص) هفت جلد - 1394 - موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

 

ب) مقالات منتشر شده:

1- پايه نظري و الگوي هيجانات مثبت از ديدگاه اسلام - مطالعات اسلام و روانشناسي - 9 - 1390
2-
بهره‏گیری از حدیث در روانشناسی «زمینه‏ها و موانع» - علوم حدیث - 29 - 1382
3- تفسير روايي به روايتي ديگر - علوم حدیث - 35 - 1385
4- تلاش‏های مجلسی ‏اول در فهم متن - علوم حدیث - 34 - 1383
5- سیر تدوین غریب الحدیث علوم حدیث - 13 - 1378
6- شیوه‏های تحمّل و مهار مصیبت از دیدگاه احادیث - علوم حدیث - 31 - 1383
7- عرضه حدیث بر امامان (ع) قسمت اوّل علوم حدیث - 6 - 1376
8-
عرضه حدیث بر امامان(ع) قسمت دوم علوم حدیث - 9 - 1377
9-
مروارید نیل (گزارش دیدار از «الأزهر») علوم حدیث - 4 - 1376
10- از مفهوم تا مقصود(تلاشهاي علامه محمد تقي مجلسي در فهم مقصود حديث) علوم حدیث - 436 - 1385
11- تحليل معناشناختي «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از ديدگاه آيات و روايات-آموزه هاي قرآني-17- 1392
 و بیش از 20 مقاله دیگر در مجلاتی مانند: حدیث زندگی، میقات حج، حدیث حوزه.


افتخارات:

تقدیر نامه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران دوره 25( ترجمه دانشنامه عقاید اسلامی)

تقدیر نامه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران دوره 25( کتاب وضع و نقد حدیث)

تقدیر نامه کتاب سال حوزه ؛ دوره هشتم (تالیف کتاب روش فهم حدیث)

تقدیر نامه کتاب سال حوزه ؛ دوره(ترجمه  دانشنامه امام حسین (ع))