رزومه استاد

دکتر فضل الله خالقیان

 

تولد: 1341 در تهران

پست الکترونیک: Khaleghian.f@qhu.ac.ir

کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام دانشگاه تهران، 1367ش

کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام دانشگاه تهران، 1371ش

دکتری: الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام دانشگاه تهران، 1380ش

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله دکتری:

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه کلام و معاون گروه

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس دروس مختلف کلام، منطق و فلسفه، آشنایی با فرق اسلامی و...

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

1.          همکاری در تألیف کتابهای دین و زندگی ( چهارپایه دبیرستان )

2.          روزنة آفتاب ( مروری بر اعجاز قرآن کریم )، انتشارات مدرسه

ب) مقالات منتشر شده

1.          نگارش برخی از مقالات فرهنگنامه قرآن کریم

2.          مسألة نفس از دیدگاه دکارت و ابن سینا، خردنامة صدرا

3.          قاعدة امکان اشرف، خردنامة صدرا

4.          علم امام معصوم علیه السلام، رشد آموزش معرف اسلامی

5.          چرایی و چگونگی ورود مسائل فلسفی به علم کلام، تاریخ فلسفه( وابسته به بنیاد حکمت صدرا)

6.          اندیشه: معرفة الله تعالی: بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد خداشناسی در تفسیر المیزان (1) مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » زمستان 1392 - شماره 91

7.          اندیشه: معرفة الله تعالی: بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد خداشناسی در تفسیر المیزان (2) مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » بهار 1393 - شماره 92

8.          اندیشه: معرفة الله تعالی؛ بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد خداشناسی در تفسیر المیزان (بخش سوم) مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » تابستان 1393 ، دوره بیست و ششم - شماره 93

9.          تصویر نماز / جایگاه نماز در قرآن کریم، سنت و سیره معصومین علیهم السلام مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » تابستان 1392 - شماره 89

10.       اندیشه: هدایت و اضلال الهی؛ مروری بر آیات قرآنی پیرامون هدایت یا گمراهی انسان و نقش مشیت الهی در آن مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » بهار 1391 - شماره 84

11.       خود سازی دراندیشه و آثار شهید باهنر مجله: رشد معلم » شهریور 1390 - شماره 258

12.       از علامه ی حلی تا ابوالحسن شعرانی: مقایسه ای بین شروح تجرید الاعتقاد مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » بهار 1389 - شماره 76

13.       مسئله عینیت ذات و صفات الهی و کاوشی در نهج البلاغه مجله: پژوهشهای نهج البلاغه » شهریور 1388 - شماره 25 و 26

14.       العقل و الأحکام مجله: آفاق الحضارة الاسلامیة » شعبان 1427 - العدد 18

15.       بررسی مناسبات علم و دین (از قرن هفدهم تا بیستم (3)) مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 52

16.       نگرش مجدد به نظریه مثل مجله: خردنامه صدرا » زمستان 1381 - شماره 30

17.       بازتاب: رویکرد جدید یا خدای جدید؟ مجله: پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » تابستان 1379 - شماره 21

18.       مبانی حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره) مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » بهار 1379 - شماره 41

19.       آراء دکارت در باب نفس مجله: خردنامه صدرا » زمستان 1378 - شماره 18

20.       قاعده امکان اشرف مجله: خردنامه صدرا » پاييز 1378 - شماره 17

21.       مسئله نفس در آراء ابن سینا و دکارت مجله: خردنامه صدرا » تابستان 1378 - شماره 16

22.       اندیشه: علم امام معصوم مجله: رشد آموزش معارف اسلامی » پاییز 1377 - شماره 35

23.        

سِمت های اجرایی:

معاون گروه کلام در پردیس دانشگاه قرآن وحدیث