رزومه استاد

دکتر محمد مهدی کرباسچی

 

تولد: 1357 در تهران

پست الکترونیک: Karbaschi.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: رشتة الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، 1381

کارشناسی ارشد: رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقائد، دانشکده علوم حدیث،‌ 1385

دکتری: رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ 1391

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی متن، سند، شروح و نسخ خطی مصادر اولیه قسمت دوم دعای عرفه سیدالشهداء علیه السلام،

عنوان رساله دکتری: جایگاه حدیث شیعی در کتاب الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه کلام

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس:  اندیشة اسلامی(2) در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام، سال 1388

آشنایی با فرق اسلامی، تاریخ اسلام(2)، علوم قرآنی، آشنایی با قرآن و علوم آن، آشنایی با فلسفه اسلامی، در مرکز آموزش الکترنیک  دانشگاه قرآن و حدیث از 1389

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

ب) مقالات منتشر شده

1.       تحقیق و تصحیح رساله­ای با عنوان بررسی اصالت خطبة البیان از میرزای قمی، مجلة علمی ترویجی سفینه، شماره 16، سال 1387

2.       آیا «چهل شب چهارشنبه در مسجد سهله شایعه‌ای بیش نیست!» (نقدی بر خاطرات استاد علی دوانی در کتاب نقد عمر)، چاپ شده در مجله علمی تخصصی برنا، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، سال 1387

3.       شش قصیده فارسی و عربی در مدح خاندان ولایت از میرزا ابوالقاسم قمی (م1231ق) در جشن نامه استاد عزیزالله عطاردی با عنوان عطارد دانش، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، سال 1390

4.       بازشناسی منابع حدیثی اسفار ملاصدرا، مجله علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث، مقالات و بررسیهای سابق، دانشگاه تهران، شماره2، سال 1391

5. گزارش مقاله تحلیل رویکرد حدیثی ملاصدرا در کتاب اسفار‍، مجله علمی پژوهشی پژوهش دینی، سال 1391

سِمت ها:

کارشناس امور آموزشی و هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث، تیر 1390 تا بهمن 1391

مدیر امور پایان نامه ها در پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث