رزومه استاد

دکتر هادی حجت

 

  تولد: 1347 در کرمان

  پست الکترونیک: hojjat.h@qhu.ac.ir

 کارشناسی: فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی، 1374.

 کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، 1377.

 دکتری: علوم قرآن و حدیث، مرکز تربیت مدرس قم، 1383.

 تحصیلات حوزوی: اتمام دروس سطح حوزه و مقطع سطح 4 رشته تخصصی تفسیر وعلوم قرآن.

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی و طبقه‌بندی نقدهای مربوط به ترجمه‌های قرآن کریم به زبان فارسی

 عنوان رساله دکتری: مواجهه اهل بیت (ع) با اهل حدیث در برداشت از قرآن کریم

 

  وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی رسمی، دانشیار گروه تفسیر

  فعاليت هاي آموزشي:

 تدریس ادبیات عرب، کتابت و تدوین حدیث 1و 2، اصطلاحات حدیثی، طرق تحمل حدیث، جوامع حدیثی شیعه، دانش حدیث، ملاکهای نقد حدیث، شناخت محدثان، مبانی فهم حدیث، علوم حدیث، فقه الحدیث، قرائت و درک مفاهیم از متون تفسیری، تفسیر قرآن1 و 2، مفردات قرآن، تاریخ تفسیر، منابع و مکاتب تفسیری، اصول و مقدمات تفسیر، تفسیر ترتیبی جامع، ترجمه قرآن و... در دانشگاه قرآن و حدیث در مقاطع مختلف از 1379 تا کنون.

  فعاليت هاي پژوهشي:

  الف) کتابهای منتشر شده

1.       قرآن در آینۀ احکام، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375. (2 مرتبه  تجدد چاپ شده است.)

2.       احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی، دفتر تبلیغات اسلامی، 1375. ( 4 مرتبه تجدید چاپ شده است.)

3.       ترجمان نور، طرحی نو در آموزش ترجمه قرآن کریم، انتشارات قم، 1380. (کتاب درسی برخی مراکز آموزشی، 13 بار تجدید چاپ)

4.       عیار نقد بر ترجمان وحی، فرهنگ گستر، 1379.

5.       درسنامه ترجمه قرآن کریم،‌ دار الحدیث، 1385.(چاپ دوم 1393)

6.       جوامع حدیثی شیعه، انتشارات سازمان مطالعات و تدوین کتب درسی (سمت)، 1387. (چاپ پنجم1393؛ درپاکستان نیز به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است.)

7.       بخش «آشنایی با اصطلاحات حدیثی» و « جوامع حدیثی شیعه » از کتاب دانش حدیث، نشر جمال، 1389.

8.       بخش «منابع حدیثی شیعه» از کتاب آشنایی با حدیث، دارالحدیث، 1390.

  ب) مقالات منتشر شده

1.       «تشبیه، تفویض و تأویل در مکتب اصحاب حدیث»، اندیشه دینی، ش 20، پاییز 85. (علمی ـ پژوهشی)

2.       «ارزیابی اسناد کافی از منظر علامه مجلسی در مرآة العقول»، علوم حدیث،‌ ش 45و 46، پاییز و زمستان 1386. (علمی ـ پژوهشی(

3.       «نقدی بر انتساب لقب و کنیه­ای ناسازوار به امام عصر (عج)»، علوم حدیث،‌ ش 63، بهار 1391. (علمی ـ پژوهشی(ISC

4.       «سیر تاریخی حدیث در خوزستان و نقش محدثان آن در گسترش حدیث»، علوم حدیث،‌  ش67، بهار 1392. (علمی ـ پژوهشی(ISC

5.       «تفسیر الکشّاف و روش شناسی زمخشری در تحلیل واژگان»، حدیث و اندیشه، ش16، پاییز و زمستان 92. (علمی ـ ترویجی)

6.       «فهرست مقالات فارسی ترجمه قرآن کریم»، ترجمان وحی، ش 5، 1378. (تخصصی)

7.       «تاریخچه نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم»، ترجمان وحی، ش 6، 1378. (تخصصی)

8.       «طبقه بندی نقدهای مربوط به ترجمه های قرآن کریم»، ترجمان وحی، ش8، 1379. (تخصصی)

9.       «اصحاب حدیث حدیث­گرایی و حدیث­زدگی»، علوم حدیث،‌ ش 34، 1383.(تخصصی)

10.    «گونه شناسی روایات معنا شناخت واژگان قرآنی»، تفسیر اهل بیت علیهم السلام، ش 4، پاییز و تابستان 93. (تخصصی(

11.    «مرزبندی قدما و متأخران در حوزه­ی اعتبار سنجی روایات»، مجله دانشنامه­ی علوم قرآن و حدیث، ش1، بهار و تابستان 1393. (تخصصی)

12.    «اشتراک لفظی در قرآن کریم و تأثیر آن بر اهم ترجمه­های معاصر فارسی  قرآن»، کتاب و سنت، ش 3، تابستان 1393. (تخصصی)

     افتخارات:

1. احراز رتبه اول در امتحان پایه سوم حوزه علمیه قم در سال 1367.

2. احراز رتبه اول در مقطع کارشناسی رشته فلسفه 1374. (با معدل23/18)

3. انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برگزیده مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با احراز رتبه سوم کشوری در پنجمین دوره  انتخاب پایان نامه سال دانشجویی.

4. انتخاب کتاب «احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی» در آبان 1375به عنوان کتاب برگزیده در سومین دوره کتاب سال استان کرمان.

5. انتخاب به عنوان استاد ممتاز در دانشگاه قرآن و حدیث در سال 1390 و 1391و 1394.

6.  انتخاب به عنوان استاد شایسته تقدیر در دانشگاه قرآن و حدیث در سال 1392و1393.

     سِمت های اجرایی:

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم حدیث از 14/2/84  تا 31/6/91

معاون آموزشی دانشگاه قرآن و حدیث از1/7/91 تا کنون