رزومه استاد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده

 

تولد: 1340 در تهران

پست الکترونیک: Ghazizade.k@qhu.ac.ir

تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول

کارشناسی­ارشد: تربيت مدرس قم

دکتری: علوم قرآن و حديث

عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد:

عنوان رساله دکتری:

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی ( همکار)، استادیار گروه علوم قرآن

 

فعاليت هاي آموزشي

کليه دروس سطح حوزه، تفسير، خارج فقه،  علوم قرآن، حديث، رجال، تفسير قرآن 1 و 2 و 3، علوم قرآني 3 و 4

مفردات قرآن، روش تحقيق، قواعد فقهي، روش تحقيق و....

فعاليت هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.       انديشه  هاي فقهي سياسي امام خميني (ره)، تهران مرکز تحقيقات استراتژيک، 1377

2.       حکومت اسلامي و ولايت فقيه، تهران انتشارات کنگره، 1378

3.       حکومت در قرآن، تهران پژوهشگاه فرهنگ و انديشه، زير چاپ

4.       جايگاه شورا در حکومت اسلامي، تهران پژوهشکده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي، زير چاپ (پژوهش برتر از سوي کنگره دين پژوهان کشور، 1282

5.       حکومت نامه امام علي عليه السلام (گردآوري و تاليف 5 جلد)، تهران انتشارات نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، 1382

6.       مردم سالاري ديني و مديريت مجموعه (گردآوري و تاليف 3 جلد)، تهران پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي، زير چاپ

ب) مقالات منتشر شده

1. منشاء مشروعيت دولت در عصر غيبت از ديدگاه قرآن کريم، مجموعه مقالات نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني، 1382
2. انواع قرئت قرآن، نامه مفيد شماره اول
3. بررسي سير نزولي نحوي در آيات قرآن، پژوهش هاي قرآني شماره سوم
4. نگرشي به نظريه صرفه، نامه مفيد شماره سوم
5. سنت هاي حاکم بر جوامع بشري از ديدگاه قرآن کريم، صحيفه مبين شماره دوم
6. تفسير و تأويل قرآن، دانشگاه انقلاب شماره 11
7. نگرشي به تفسير منسوب به امام جعفر صادق عليه السلام، بينات سال دوم شماره هشتم
8. پژوهشي درباره تفسير علي بن ابراهيم قمي، بينات سال سوم شماره دهم
9. تغني به قرآن، بينات سال دوم شماره ششم
10. پژوهشي درباره کتاب عوامل، نامه مفيد شماره ششم
11. منشا مشروعيت ولايت معصومين، حکومت اسلامي سال اول شماره اول
12. امام خميني و فقاهت مبتني بر عنصر زمان و مکان، نقد و نظر سال دوم شماره پنجم.
13. نقش شوري در حکومت اسلامي، کيهان انديشه شماره شصت و يکم
14. غناء از ديدگاه اسلام، فقه شماره چهارم و پنجم
15. پژوهشي در خطوط کلي انديشه
  هاي سياسي امام خميني (ره)، راهبرد شماره سوم
16. اعتبار راي اکثريت، حکومت اسلامي سال دوم شماره ششم
17. بايسته هاي تحقيق در انديشه سياسي امام خميني (ره)، انديشه دانشجو سال اول شماره 8
18. بررسي ثبات و تحول انديشه سياسي امام خميني (ره) درباره ولايت فقيه، انديشه دانشجو سال دوم شماره 6 و 7
19. جلوه عدالت در سيره اسوه عدالت، روزنامه جمهوري اسلامي ويژه هفتمين سالگرد رحلت حضرت امام خميني (ره)
20. تکليف گرايي در نهضت حسيني و نهضت امام خميني (ره)، کنگره بين المللي امام خميني (ره) و فرهنگ عاشورا
21. انگاره مطلوب وحدت در سيره امام خميني، کنگره بين المللي و فرهنگ عاشورا 2
22. دين و سياسيت از ديدگاه امام خميني (ره)، کنگره بين المللي امام خميني (ره)
23. معرفي و نقد و بررسي کتاب فقه الحکومه الاسلاميه، حکومت اسلامي سال دوم شماره چهارم
24. اجتهاد سنتي پويا، ويژه نامه کنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (ره) شماره چهارم
25. الشوري و دورها في الدوله الاسلاميه، التوحيد شماره 6
26. بحث حول تقدير المسافه في الشعر و الشرعي، مجموعه آثار کنگره بررسي مباني فقهي امام خميني (ره) ج 13
27. مقاله تعزير، دانشنامه جهان اسلامي، تهران
28. با امام خميني (ره) در فقاهت مبتني بر عصر زمان و مکان، کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد، قم 1374
29. اعتبار راي اکثريت، همايش بين المللي وحدت اسلامي، تهران 1376
30. تکليف گرايي در نهضت حسينی و نهضت خميني، کنگره بين المللي امام خميني (ره) و فرهنگ عاشورا، تهران 1375
31. انگاره مطلوب وحدت در سيره امام خميني (ره)، کنگره بين الملي امام خميني (ره) و احياء تفکر ديني، تهران 1376
32. دين و سياست از ديدگاه امام خميني (ره)، کنگره بين المللي امام خميني (ره) و فرهنگ عاشورا 2، تهران 1377
33. مشروعيت دولت اسلامي در عصر غيبت از نگاه قرآن کريم، نخستين همايش بين المللي مردم سالاري ديني، تهران 1382

سِمت های اجرایی

ريیس مرکز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، 1375 ـ 1378
ريیس پژوهشکده فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي قم، 1376 ـ 1379
ريیس کميته علمي کنگره امام خمينی (ره) و انديشه حکومت اسلامي، 1377 ـ 1379
ريیس کميته علمي کنگره انديشه هاي اخلاقي ـ عرفاني امام خميني ره، 1379 ـ 1382
معاون آموزشی موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره، 1377 ـ 1382
مدير مسئول نشريه انديشه حکومت اسلامي، 1377 ـ 1378
مديرمسئول نشريه اشراق، 1381 ـ 1382