رزومه استاد

مصطفی دلشاد تهرانی

 

تولد: 1334 در تهران

پست الکترونیک: delshad.m@qhu.ac.ir

کارشناسی: موسسه آموزش عالی آمار و انفورماتیک، 1358

تحصیلات  حوزوی: خارج فقه از  1364 تا 1381

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی و مدیر گروه نهج­البلاغه

 

فعاليت­هاي آموزشي

تدریس دروس مختلف رشته نهج البلاغه در مقاطع مختلف

فعاليت­هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.       سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر اول، سیره فردی ، سازمان چاپ و انتشارات ، تهران ، 1372

2.       سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر دوم، سیره اجتماعی ، سازمان چاپ و انتشارات ، تهران ، 1372

3.       سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر سوم، سیره مدیریتی ، سازمان چاپ و انتشارات ، تهران ، 1372

4.       سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر چهارم؛ سیره خانوادگی ، سازمان چاپ و انتشارات ، تهران ، 1372

5.       خلاصه سیره نبوی(منطق عملی)، دفتر اول، سیره فردی ، سازمان چاپ و انتشارات ، تهران ، 1372

6.       گزیده سیره نبوی(منطق عملی) ، انتشارات دریا ، تهران ، 1385

7.       سیری در تربیت اسلامی ، انتشارات ذکر ، تهران ، 1376

8.       جمال دولت محمود: حکومت امام علی(ع)، حکومت موفق تاریخ ، انتشارات دریا ، تهران ، 1382

9.       میراث ربوده: تحلیلی بر رویداد سقیفه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

10.    دولت آفتاب: اندیشه سیاسی و سیره حکومتی امام علی(ع) ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

11.    مدرسه حسینی ، انتشارات دریا ، تهران ، 1381

12.    حماسه حسینی و ظهدر حقیقت آدمی ، انتشارات دریا ، تهران ، 1383

13.    نهضت حسینی، عزت حسینی ، انتشارات نگارش ، قم ، 1383

14.    پیشگاه حقیقت: کربلا و عاشورا، راه­ها و انتخاب­ها ، انتشارات دریا، تهران ، 1385

15.    عارض خورشید: مقدمه­ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی، انتشارات دریا ، تهران ، 1380

16.    دولت مهدی(ع)، سیرت مهدی(ع) ، انتشارات دریا ، تهران ، 1387

17.    چشمه خورشید: آشنایی با نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1382

18.    ماه مهر پرور: تربیت در نهج­البلاغه ، انتشارات خانه اندیشه جوان ، تهران ، 1378

19.    حکومت حکمت: حکومت در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

20.    ارباب امانت: اخلاق اداری در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

21.    رهزنان دین: آسیب­شناسی دین و دینداری در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

22.    طایر فرخ­پی: کمالات انسانی در نهج­البلاغه ، دریا ، تهران ، 1379

23.    مزرع مهر: موانع و مقتضیات تربیت در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

24.    منظر مهر: مبانی تربیت در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

25.    مکتب مهر: اصول تربیت در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

26.    مشرب مهر: روش­های تربیت در نهج­البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1379

27.    تفسیر موضوعی نهج­البلاغه ، دفتر نشر معارف اسلامی ، قم ، 1383

28.    کاخ تباهی: ریخت­شناسی خودکامگی در نهج­البلاغه ، انتشارات تهرا ، دریا ، 1387

29.    دلالت دولت: آیین­نامه حکومت و  مدیریت در عهدنامه مالک اشتر ، انتشارات دریا ، تهران ، 1388

30.    دین و دینداری در نهج­البلاغه ، موسسه کتاب همراه ، تهران ، 1386

31.    آزادی و حقوق انسانی در نهج­البلاغه , موسسه کتاب همراه ، تهران ، 1386

32.    درسنامه اخلاق خانوادگی ، انتشارات دریا ، تهران ، 1388

33.    درسنامه اخلاق اجتماعی

34.    سیره نبوی از منظر امام خمینی ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) تهران 2007 م

35.    تراز حیات: ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه ، انتشارات دریا ، تهران ، 1390

36.    رایتِ درایت: اخلاق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر ، انتشارات دریا ، تهران ، 1390

37.    دومین انقلاب سوسیالیستی(ترجمه) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، 1371

ب) مقالات منتشر شده

1.       عرفان در نهج­البلاغه

2.       مشروعیت مبارزه با حکومت خودکامه

3.       سیرت پیامبر اکرم(ص) در آیینه آیات و روایات

4.       زن در نگاه و سیره پیامبر(ص)

5.       اخلاق کار در سیره نبوی(ص)

6.       جلوه­ای از اصل مودت و رحمت در سیره خانوادگی پیامبر اعظم(ص)

7.       چهره درخشان کربلا و عاشورا

8.       مدرسه تربیتی امام خمینی

9.       اخلاقیه العمل فی سیره النبی(ص)

10.    علی(ع): در کنار حامل وحی و تحت تربیت وحی

11.    شناخت نهج­البلاغه

12.    حقوق اقلیت­های دینی در اندیشه و سیره امام علی(ع)

13.    اصل عدالت اجتماعی از دیدگاه اهل بیت(ع)

14.    نهضت حسینی، عزت حسینی

15.    حماسه حسینی و ظهور حقیقت آدمی

16.    خاستگاه مدرسه حسینی

17.    اصول تربیتی مدرسه حسینی

18.    تجلی ارزش­های انسانی در نهضت حسینی

19.    جاهلیت و مدنیت در نهج البلاغه

20.    حقوق مداری در نهج البلاغه

21.    تفکیک دو اسلام در نهضت حسینی

22.    حقوق و عدالت در نهج البلاغه

23.    اصول اخلاق مدیریتی در نهج البلاغه

24.    عدالت محوری در حکومت و مدیریت از منظر نهج البلاغه

25.    نسبت عدالت و اخلاق در نهج البلاغه

افتخارات

1.       تقدیر برای تالیف کتاب " سیری در تربیت اسلامی" در سومین جشنواره کتاب­های آموزشی رشد 1379

2.       تقدیر به عنوان نویسنده فعال برای کتاب­های تالیف شده درباره امام علی(ع) در سومین دوره کتاب سال ولایت 1380

3.       تقدیر برای تالیف کتاب" عارض خورشید:  مقدمه­ای بر اندیشه سیاسی امام خمینی" در چهارمین جشنواره سراسری فرهنگی پژوهشی طریق جاوید، یادواره حضرت امام خمینی 1381

4.       تشویق برای تالیف کتاب " جمال دولت  محمود: حکومت امام علی (ع) حکومت موفق تاریخ " در ششمین دوره کتاب سال ولایت 1383

5.       تقدیر برای کتاب " سیره نبوی(منطق عملی) " در بیست و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1385

6.       تشویق برای تالیف کتاب "سیره نبوی(منطق عملی) " در دهمین دوره کتاب سال ولایت 1387

7.       تشویق برای تألیف  کتاب "دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهد نامه مالک اشتر " در بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1389

8.       تقدیر برای تألیف  کتاب "دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهد نامه مالک اشتر " در چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش های برتر

9.       تقدیر برای تألیف کتاب " تراز حیات: ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه " در نوزدهمین دوره کتاب فصل

سِمت­های اجرایی

معاون مرکز تربیت معلم شهید بهشتی

مسئول مرکز تربیت معلم شهید ثانی

مسئول پژوهش سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مسئول کتابخانه پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

مدیر گروه نهج­البلاغه دانشکده علوم حدیث