رزومه استاد

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار

 

تولد: 1342 در شهرستان آستارا

پست الکترونیک: berenjkar@qhu.ac.ir

تحصیلات حوزوی: اتمام دروس سطح ؛ خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

کارشناسی: فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی، 1369

کارشناسی­ارشد: فلسفه غرب از دانشگاه تهران، 1375

دکتری: فلسفه غرب از دانشگاه تهران، 1380

عنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد: اراده و اختیار خدا و انسان از دیدگاه دکارت، اسپینوزا، مالبرانش و لایبنیتز.

عنوان رساله دکتری: اراده و اختیار خدا و انسان از دیدگاه ارسطو، ابن سینا و اسپینوزا.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی در مرتبه استاد

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی (همکار) استاد گروه کلام و مدیر گروه

فعاليت­هاي آموزشي

فلسفه یونان، فلسفه قرون وسطی، فلسفه جدید، فلسفه اسلامی، دروس متعدد کلامی و.... در مقاطع مختلف

فعاليت­هاي پژوهشي

الف) کتابهای منتشر شده

1.       مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی، نبأ، 1375

2.       معرفت فطری خدا، نبأ، 1379

3.       آشنایی با علوم اسلامی: کلام، فلسفه، عرفان، سمت - طه، 1382

4.       آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی، طه - حوزه علميه خواهران، 1382

5.       حکمت و انديشه دينی، نبأ، 1383

6.       معرفت عدل الهی، نبأ، 1385

7.       کلام و عقاید، توحید و عدل، سمت، دانشکده علوم حدیث، 1387

تأليف کتاب به صورت مشترک:

8.       انسان شناسی اسلامی، دفتر نشر معارف، 1390

9.       سرچشمه ی حکمت، جستارهایی در باب عقل، انتشارات نبأ، 1388

10.    العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه، دارالحدیث، 1376

11.    العقل فی الکتاب و السنه، دارالحدیث، 1379

12.    الحوار بین الحضارات فی الکتاب و السنه، دارالحدیث، 1379

13.    موسوعه العقائد الاسلامیه جلد 1 تا 5، دارالحدیث، 1383

14.    دانش نامه عقاید اسلامی جلد 1 تا 9، دارالحدیث، 1385 و 1386

ترجمه کتاب:

دانش نامه عقاید اسلامی جلد 7، دارالحدیث، 1385

ب) مقالات منتشر شده

1.       سیری در مسئله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ فلسفه، معرفت فلسفی، سال نهم، شماره اول، پاییز 1390

2.       نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت، پژوهش های فلسفی کلامی، شماره سوم، بهار 1390

3.       پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن، فلسفه دین، سال هفتم، شماره هشتم، زمستان 1389

4.       عقل گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او، علوم حدیث، شماره سوم، پاییز 1389

5.       ما بعد الطبیعه به مثابه تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل، فلسفه دین، بهار 1388

6.       بررسی نظریه محال بودن کفر مؤمن، پژوهشهای فلسفی - کلامی، پائیز 1384

7.       اختیار و علیت از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا، انجمن معارف اسلامی ایران، پائیز 1384

8.       ماهیت اراده در آثار اسپینوزا، نامه مفید، فروردین و اردیبهشت 1383

9.       نتایج اخلاقی و حقوق نظریه فلسفی اسپینوزا، اندیشه های حقوقی، شماره 4، پائیز 1382

10.    نقد ارسطو از نظریه سقراطی - افلاطونی وحدت فضیلت و معرفت، نامه مفید، شماره 34، اسفند 1381

11.    عقل عملی در آثار ابن سینا، نامه مفید، شماره 25، بهار 1380

12.    عقل و تعقل، قبسات، بهار 1380

13.    فطرت در احادیث، قبسات، تابستان 1384

14.    یونان و دین (1)، کیهان اندیشه، شماره 35

15.    یونان و دین (2)، کیهان اندیشه، شماره 36

16.    خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 38

17.    تذکر و احتجاج در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 40

18.    تسلیم و ایمان در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 42

19.    خدا و جهان در اندیشه ارسطو (1)، کیهان اندیشه، شماره 59

20.    خدا در اندیشه ارسطو (2)، کیهان اندیشه، شماره 60

21.    علم کلام و جایگاه آن، کیهان اندیشه، شماره 60

22.    آیا خدا باید بهترین را بیافزاید؟، کیهان اندیشه، شماره 62. (ترجمه انگلیسی)

23.    رساله جبر و اختیار، کیهان اندیشه، شماره 65. (تصحیح، ترجمه از عربی و نقد)

و مقالات متعدد دیگر در سایر مجلات 

مجلات عربی

1.       ماهیة العقل و أزمة التعارض مع الوحی، نصوص معاصره، العدد الخامس، شتاء 2006 م - 1426 ه

2.       نظریة الجبر و الاختیار عند المیرداماد، نقد و تعلیق، نصوص معاصره، العدد الثامن، خریف 2006 م - 1427 ه

3.       علم الکلام و اسلوب الاستنباط من النصوص الدینیة، آفاق الحضار الاسلامیة، العدد الرابع

 مجلات انگلیسی

Essence of Faith، Safinah، no7، July-September، 2009.

Submission And Faith in Divine Religion، Safinah، no6، April-June، 2009.

Argumentation in Divine Theology، Safinah، no5، January-March، 2009.

The Innate Gnosis of God، Safinah، no4، Autumn 2008.

The Innate Knowledge of God، Safinah، no3، winter 2008.

The Innate Knowledge of God، Safinah، no2، winter 2008.

 

افتخارات

پژوهشگر برتر حوزه دین در کنگره دین پژوهان وابسته به وزارت ارشاد اسلامی سال 1378

پژوهشگر برتر حوزه دین در کنگره دین پژوهان وابسته به وزارت ارشاد اسلامی سال 1383

پژوهشگر نمونه استان قم در سال 1384

پژوهشگر نمونه پردیس قم در سال 1384

پژوهشگر نمونه پردیس قم در سال 1386

برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال 1386 (بیست و پنجمین دوره)