رزومه استاد

دکتر فرید براتی سده

 

تولد: 1343در سده لنجان اصفهان

پست الکترونیک: Barati.f@qhu.ac.ir

کارشناسی: روان شناسی بالینی، از دانشگاه شهید چمران اهواز، 1372

کارشناسی ارشد: روان شناسی، از دانشگاه علامه طباطبایی، 1377

دکتری: روان شناسی، از دانشگاه علامه طباطبایی، 1388

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد:

عنوان رساله دکتری:

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه روانشناسی و مدیرگروه

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: روانشناسی و مددکاری، روان شناسی رشد، خدمات روانی اجتماعی در سوانح و بلایا، روان شناسی عمومی، آسیب شناسی روانی وبهداشت روانی، تشخیص در روان شناسی بالینی، مبانی مشاوره و...

 

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

1.       پیامدهای روانشناختی فاجعه ها، به همراه آقای دکتر بهمن نجاریان، تهران انتشارات مسیر 1379

2.       آلفرد بینه، تلاش برای درک علمی ماهیت آدمی، انتشارات دانژه 1384

3.       دو مقاله در کتاب تدوین شده «نشانگان ضربه ای» به همراه سایر نویسندگان چاپ بنیاد جانبازان و ایثارگران

4.       همکاری در تالیف کتاب توانبخشی معلولان انتشارات رشد چاپ دوم سال 1391.

ترجمه کتاب:

1.       ترجمه کتاب مبانی اجتماعی بیماری های روانی،  نوشته ریموند کوکرین. ترجمه به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان منتشره در سال 1376، انتشارات رشد. تهران

2.       ترجمه کتاب روانشناسی فیزیولوژیک، نوشته نیل کارلسون با همکاری سایر مترجمان (جلد اول) انتشارات رشد، تهران

3.       ترجمه کتاب بازی و رشد از تولد تا شش سالگی. نوشته مری شریدان، با همکاری سایر مترجمان. انتشارات رشد. تهران

4.       ترجمه کتاب خدمات روانی اجتماعی در بلایا. نوشته گروهی از روان شناسان متخصص در ارایه خدمات روانشناختی در بلایا. ترجمه با همکاری سایر مترجمان. انتشارات رشد. تهران.

5.       ترجمه کتاب مقابله با بلایا، راهنمای خدمات روانی اجتماعی. نوشته ا هرنرایک و مک کواید ترجمه به همراه جناب آقای عباس باقری یزدی، انتشارات موسسه عالی هلال وابسته به جمعیت هلال احمر.

6.       ترجمه کتاب مثبت اندیشی و مثبت گرایی. به همراه یک همکار چاپ 1385 انتشارات رشد.

7.       ترجمه کتاب حمایت های روانی اجتماعی در بلایا: خدمات مبتنی بر اجتماع (کتاب فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ) چاپ از سوی معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با همکاری انتشارات رشد، به همراه گروه همکاران.

8.       ترجمه جزوه از بحران تا بهبودی با همکاری گروه همکاران. چاپ سازمان بهزیستی، معاونت امور توانبخشی.

9.       ترجمه کتاب  مصاحبه بالینی با همکاری جمعی از مترجمان، انتشارات رشد، چاپ 1389

10.    ترجمه کتاب مشاوره و روان درمانی با مسلمانان، با همکاری سرکار خانم افسانه صادقی، انتشارات رشد، 1389

11.    ترجمه کتاب دین و معنویت در روان درمانی. انتشارات رشد سال 1390

12.    ترجمه فنون روان شناسی مثبت گرا: راهنمای درمانگران. انتشارات رشد سال 1391

13.    درمان شیشه: درمان ماتریکس (چهار جلد) . انتشارات سازمان بهزیستی کشور. 1391. این کتاب توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در جشنواره آثار مکتوب و برتر در زمینه مواد مخدر بعنوان رتبه اول شناخته شده است.

ب) مقالات منتشر شده

1.       آزمون استروپ، مجله پژوهشهای روانشناختی، به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان.

2.       سندرم بازگشت به میهن در اسرای آزاد شده جنگی، مجله بهداشت جهان، به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان.

3.       روان شناسی کودکان تیزهوش، مجله استعدادهای درخشان. به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان.

4.       ورزش و بهداشت روانی، مجله علمی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان.

5.       نقش مزاح در بهداشت روانی، مجله علمی علوم انسانی دانشگاه الزهرا به همراه جناب آقای دکتر بهمن نجاریان.

6.      الگوی رفتاری شخصیتی افراد مستعد بیماریهای قلبی، روزنامه اطلاعات علمی.