رزومه استاد

دکتر آزاده عباسی

 

تولد: 1356 در شمیران

پست الکترونیک: Abbasi.a@qhu.ac.ir

کارشناسی: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1379

کارشناسی ارشد: علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1380

دکتری: علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول دین، 1392

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی عدل و ظلم از دیدگاه قرآن و حدیث

عنوان رساله دکتری: زبان تصویرآفرینی یکی از رموز جاودانگی قرآن

وضعیت همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث: عضو هیات علمی، استادیار گروه علوم قرآن

 

فعاليت هاي آموزشي:

تدریس: الهیات و معارف اسلامی، علوم قرآنی ، نهج البلاغه، ، تاریخ حدیث، تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی ، تاریخ حدیث تاریخ تفسیر و....

فعاليت هاي پژوهشي:

الف) کتابهای منتشر شده

1.       زبان تصویرآفرینی یکی از رموز جاودانگی قرآن، نشرتعارف، سال 1393

2.       بشارت ( نشانی های اسلامی در اینترنت )، انتشارات نوین پژوهش، سال  1385

3.       درسهایی از تربیت اسلامی، انتشارات اشکذر، سال 1388

4.       تصحیح کتاب «نهج الفضائل»، انتشارات محمد، بهار1390

ب) مقالات منتشر شده

1.       دکتر گرجی و علوم قرآنی ، پژوهشهای قرآن و حدیث، پاییز1390(علمی پژوهشی)

2.       قرآن از زبان امیر المومنین (ع)، سفینه، زمستان 1386(علمی ترویجی)

3.       بررسی پدید وحی و شبهات پیرامون آن، سفینه، زمستان 1389(علمی ترویجی)

4.       کارگزاران عالم تکوین و تشریع، رشد قرآن، زمستان 1387

5.       مبانی قرآنی گفتارهای امام سجاد (ع)، مجله بینات ، ویژه نامه امام سجاد (ع)، 1389

6.       درختان مقدس در قرآن، مجله خیمه

7.       بررسی مفهوم صبر در زندگانی انبیاء الهی، مجله خیمه

8.       زنان عاشورایی، مجله روشنان

9.       خدا چه کسانی را دوست دارد ؟، مجله روشنان

10.    نوروز در اسلام و ایران، دنیای زنان، سال 1385

11.    مجموعه 10 مقاله(راهکارهای دینی برای تصاحب قلبها)، دنیای زنان، سال 1385

12.    یادمان باشد که .... ( فرصتها را از دست ندهیم )، دنیای زنان، سال 1385

13.    " دارم بن قبیصه " ( از اصحاب امام رضا ع )، بنیاد دایرة المعارف اسلامی

14.    " عبدالله بن علی سبط خیاط " ( مقرئ قرآن )، بنیاد دایرة المعارف اسلامی

 

سِمت ها:

مدیر بخش پژوهش طرح قرآنی سراسری صدا ( نبض زندگی )- 1389