◄ سالروز ولادت ثامن الائمه حضرت امام رضا (ع) مبارک
◄◄دهه مبارکه کرامت مبارکباد
پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث
مرکز آموزش الکترونیکی
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها