مصاحبه با مجله کیهان

 

تاریخ: 1383/06/08

 

مصاحبه کیهان فرهنگی با حجة الاسلام و المسلمین ری‌شهری

 

در گفتگویی صمیمانه خبرنگار مجله کیهان فرهنگی به مصاحبه با آقای حجة الاسلام و المسلمین ری‌شهری پرداخت.