اعضای هیأت علمی

 

 http://qhu.ac.ir/uploads/logo3.png

 

دانشگاه قرآن و حدیث

 

اعضای هیأت علمی

نیمسال تحصیلی 991

ردیف

رزومه

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه علمی

پست الکترونیک

1

*

عبدالهادی

مسعودی

دانشیار

حدیث

Masoudi@qhu.ac.ir

2

*

هادی

حجت

دانشیار

تفسیر

Hojjat.H@qhu.ac.ir

3

*

هادی

صادقی

استاد

اخلاق

Sadeghi@qhu.ac.ir

4

*

رسول

رضوی

دانشیار

کلام

Razavi.R@qhu.ac.ir

5

*

عباس

پسندیده

دانشیار

حدیث

Pasandide@qhu.ac.ir

6

*

سیدمحمدکاظم

سید طباطبایی

استادیار

نهج البلاغه

Tabatabae@qhu.ac.ir

7

*

مهدی

غلامعلی

استادیار

حدیث

Gholamali.M@qhu.ac.ir

8

*

جلیل

پروین

استادیار

معارف قرآن

Parvin.J@qhu.ac.ir

9

*

فرید

براتی سده

استادیار

روانشناسی

Barati.f@qhu.ac.ir

10

*

حجت الله

بیات

استادیار

ارتباطات و تبلیغ

Bayat.H@qhu.ac.ir

11

*

محمدمهدی

کرباسچی

استادیار

کلام

Karbaschi.M@qhu.ac.ir

12

*

ابراهیم

شفیعی سروستانی

استادیار

فقه و حقوق

Shafie.E@qhu.ac.ir

13

*

محمد تقی

سبحانی نیا

استادیار

اخلاق

Sobhaninia.M@qhu.ac.ir

14

*

الهـه

هادیان رسنانی

استادیار

علوم قرآن

Hadian.E@qhu.ac.ir

15

*

محمدرضا

حسن زاده توکلی

استادیار

روانشناسی

Hasanzadeh.M@qhu.ac.ir

16

*

محمدهادی

ملازاده

استادیار

کلام

Mollazade.M@qhu.ac.ir

17

 

احمد

کریمی

استادیار

کلام

Karimi.Ah@qhu.ac.ir

18

*

حسام الدین

ربانی

استادیار

فقه و حقوق

Rabbani.H@qhu.ac.ir

19

*

مهدی

نظری نی نی

استادیار

فقه و حقوق

Nazari.M@qhu.ac.ir

20

*

محمد

رنجبر حسینی

استادیار

کلام

Ranjbar.M@qhu.ac.ir

21

*

آزاده

عباسی

استادیار

علوم قرآن

Abbasi.A@qhu.ac.ir

22

 

علی

صفری

استادیار

تفسیر

Safari.A@qhu.ac.ir

23

*

محمد

مرادی

استادیار

علوم قرآن

Moradi.M@qhu.ac.ir

24

*

حیدر

مسجدی

استادیار

حدیث

Masjedi.H@qhu.ac.ir

25

*

پوران

میرزایی

استادیار

حدیث

Mirzae.P@qhu.ac.ir

26

 

مهدی

نصرتیان اهور

استادیار

فقه و حقوق

Nosratian.M@qhu.ac.ir

27

*

احمد

غلامعلی

استادیار

حدیث

Gholamali.A@qhu.ac.ir

28

 

مریم

ولایتی

استادیار

حدیث

Velayati.M@qhu.ac.ir

29

*

محمد

پارچه باف دولتی

مربی

کلام

Dolati.M@qhu.ac.ir

30

*

سید حمید

محمودزاده حسینی

مربی

حدیث

Hosseini.Hr@qhu.ac.ir

31

*

محمدرضا

سبحانی نیا

مربی

حدیث

Sobhaninia.Mr@qhu.ac.ir