اعلام نتایج تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ٩٧

 
قبول شدگان مشروط تکمیل ظرفبت مقطع کارشناسی سال 97 دانشگاه قرآن و حدیث

کد ملی خود را وارد نمایید:

* کد ملی به صورت 10 رقمی وارد شود(با صفر های ابتدایی) و صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.

*