آیین‌نامه‌ها

 

 

آیین‌نامه ها

  • آئین نامه های آموزشی و پژوهشی


  • آئین نامه های مالی دانشجویی

آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 96-97 دوره های حضوری و مجازی

آیین نامه مالی و تخفیفات (سال 1395)