بر این اساس، دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان پذیرندۀ دانشجو در مقطع دکترای تخصصی برای 5 کدرشته محل، موارد مرتبط با برگزاری مرحلۀ دوم آزمون را به اطلاع متقاضیان تحصیل در این مرکز آموزش عالی می رساند.
جدول رشته ها و کد رشته محل های دانشگاه قرآن وحدیث دردفترچۀ راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی سال 1399
اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون اختصاصی 99 ـ کارشناسی ارشد
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون اختصاصی 99 ـ دکتری
... آرشیو اخبار
اطلاعیۀ اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مشروط در واحد اصفهان دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی‌ارشد و مدارک مورد نیاز، مراحل و نحوۀ ثبت‌نام ـ آزمون اختصاصی ـ سال 1399
اطلاعیه تاریخ و ساعات مصاحبۀ دکتری 99 ـ سراسری و اختصاصی
اعلام نتایج بررسی مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون ـ کارشناسی ارشد 99
اطلاعیه اعلام نتایج بررسی مدارک متقاضیان پذیرش بدون آزمون ـ دکتری 99
بر این اساس، دانشگاه قرآن و حدیث به عنوان پذیرندۀ دانشجو در مقطع دکترای تخصصی برای 5 کدرشته محل، موارد مرتبط با برگزاری مرحلۀ دوم آزمون را به اطلاع متقاضیان تحصیل در این مرکز آموزش عالی می رساند.
اطلاعیۀ اعلام اسامی قبول شدگان آزمون اختصاصی 99 ـ کارشناسی ارشد
جدول رشته ها و کد رشته محل های دانشگاه قرآن وحدیث دردفترچۀ راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی سال 1399
اطلاعیه اعلام نتایج اولیه آزمون اختصاصی 99 ـ کارشناسی ارشد
اطلاعیه اعلام نتایج آزمون اختصاصی 99 ـ دکتری
به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می‌رساند: این آزمون روز چهارشنبه 19 شهریورماه 99 ساعت 9 در ساختمان مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث (دانشگاه قرآن و حدیث) برگزار می‌گردد.
به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می‌رساند: این آزمون روز چهارشنبه 9/7/99 ساعت 9 در ساختمان مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث (دانشگاه قرآن و حدیث) برگزار می‌گردد.
ارتباط با مسئول پشتیبانی آزمون های پایان ترم ٩٨٢
به اطلاع دانش آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه قرآن و حدیث می رساند، در راستای تسهیل فرآیند دریافت مدرک تحصیلی، درخواست الکترونیکی ارسال پستی آنها در سامانه ایجاد شده است.
برگزاری آزمون آزمایشی آنلاین به همراه مسابقه با عنوان حکمت های جاویدان، برای آمادگی آزمون آنلاین پایان ترم 982 (ویژه دانشجویان حضوری)
... آرشیو اخبار
تخلف علمی در تدوین رساله یا پایان نامه (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره...)
ارتباط مستقیم با معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث
... آرشیو اخبار