میزکار دانشجو

 

آخرین مهلت اصلاح یا انجام انتخاب واحد (جدید)

تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 دانشگاه قرآن و حدیث (جدید)

برنامه درسی نیمسال اول تحصیلی 99-98 (جدید)

اطلاعیه ثبت نام واحدهای متن پژوهی نیمسال 981

  

·         آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 98-99، دوره های حضوری و مجازی (جدید)

·         آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 97-98، دوره های حضوری و مجازی

·         آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 96-97، دوره های حضوری و مجازی

 

·         راهنمای سامانه جامع آموزشی ناد

·         راهنمای انتخاب واحد

 

 

برای اطلاع از آخرین اخبار: