میزکار دانشجو

 
 
اطلاعیه شروع کلاس های متن پژوهی تابستان 1397 (واحد حضوری قم)

اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان 1397 (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد حضوری قم)

 اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم (962) سال تحصیلی 97-96 (واحد حضوری قم)

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 دانشـگاه قرآن و حدیث

فهرست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی در نیمسال دوم 962 (حضوری قـــم)

فهرست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 962 (حضوری قـــم)

فهرست دروس ارائه شده مقطع دکتـــری در نیمسال دوم 962 (حضوری قـــم)

آئین نامه مالی دانشجویی دانشگاه قرآن و حدیث سال تحصیلی 96-97 دوره های حضوری و مجازی (جدید)

راهنمای سامانه جامع آموزشی ناد

راهنمای انتخاب واحد