رشته ها و سرفصل ها

 

 

 

مقطع کارشناسی

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب شده کارشناسی :

ـ رشته علوم حدیث (برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در تهران و قم)

ـ رشته علوم قرآن و حدیث (برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در قم)

ـ رشته علوم و معارف قرآن (برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در تهران)

ـ رشته کلام اسلامی (اجرا در تهران)

ـ رشته فقه و حقوق اسلامی (اجرا در تهران)

 

مقطع کارشناسی ارشد

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب شده کارشناسی ارشد:

ـ رشته علوم قرآن و حدیث (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته علوم و معارف نهج البلاغه (اجرا در قم)

ـ رشته علوم حدیث گرایش اخلاق (اجرا در قم)

ـ رشته تفسیر روایی (اجرا در قم)

ـ رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت (اجرا در قم)

ـ رشته روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت‌گرا (اجرا در قم)

ـ رشته علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی

ـ رشته علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی

ـ رشته معارف قرآن

ـ رشته کلام امامیه

 

مقطع دکتری

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب شده دکتری :

ـ رشته علوم و معارف نهج البلاغه (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته علوم قرآن و حدیث (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون (اجرا در قم)

ـ رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی (اجرا در قم)

ـ رشته کلام امامیه (اجرا در تهران و قم)