رشته ها و سرفصل ها

 

مقطــع کارشناسی

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب کارشناسی:

رشته علوم حدیث (اجرا در قم، تهران و مجازی)

رشته علوم قرآن و حدیث (برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در قم)

رشته علوم قرآن و حدیث (برای ورودی های سال 95 به بعد)(اجرا در قم، تهران و مجازی) حجم فایل6 مگابایت

رشته علوم و معارف قرآن (اجرا در تهران و مجازی)

رشته فلسفه و کلام اسلامی (اجرا در تهران)

رشته روان شناسی (اجرا در تهران و مجازی)

رشته فقه و حقوق اسلامی(ورودی های 97 و ماقبل) (اجرا در قم، تهران و مجازی)

رشته فقه و حقوق اسلامی(ورودی های 98 به بعد) (اجرا در قم، تهران و مجازی)

مقطــع کارشناسی ارشد

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب کارشناسی ارشد:

رشته علوم قرآن و حدیث (اجرا در قم، تهران و مجازی)

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (اجرا در قم، تهران و مجازی)

رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید (اجرا در قم، تهران، مشهد و اصفهان و مجازی)

رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری (اجرا در قم، تهران، مشهد و اصفهان و مجازی)

رشته علوم حدیث گرایش نهج ‌البلاغه (اجرا در قم، تهران، مشهد و اصفهان و مجازی)

رشته علوم و معارف نهج البلاغه (اجرا در قم و تهران)

رشته علوم حدیث گرایش اخلاق (اجرا در قم)

رشته نهج البلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی (اجرا در تهران و مجازی)

رشته تفسیر روایی (اجرا در قم)

رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت (اجرا در قم)

رشته روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت‌گرا (اجرا در قم و مجازی)

رشته علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی

رشته علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی

رشته علوم قرآنی گرایش ادبی (اجرا در تهران)

رشته معارف قرآن (اجرا در تهران)

رشته کلام امامیه (اجرا در قم)

رشته شیعه شناسی گرایش کلام (اجرا نشده است)

رشته علوم قرآنی گرایش مستشرقان (اجرا در مجازی)

رشته علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی (اجرا در قم و تهران و مجازی)

مقطــع دکتری

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب دکتری:

رشته علوم و معارف نهج البلاغه (اجرا در قم)

رشته علوم قرآن و حدیث (اجرا در تهران و قم)

رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون (اجرا در تهران)

رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی (اجرا در قم)

رشته کلام امامیه (اجرا در قم و تهران)

به روز شده در 26 دی ماه 1398