رشته ها و سرفصل ها

 

 مقطــع کارشناسی

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب شده کارشناسی:

ـ رشته علوم حدیث (برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در قم، تهران و مجازی)

ـ رشته علوم قرآن و حدیث )برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در قم)

- رشته علوم قرآن و حدیث (برای ورودی های سال 95به بعد)(اجرا در قم و تهران و مرکز)

ـ رشته علوم و معارف قرآن (برای ورودی های قبل از سال 95)(اجرا در تهران و مجازی)

ـ رشته کلام اسلامی (اجرا در تهران)

ـ رشته فقه و حقوق اسلامی (اجرا در قم، تهران و مجازی)

 

مقطــع کارشناسی ارشد

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب شده کارشناسی ارشد:

ـ رشته علوم قرآن و حدیث (اجرا در قم، تهران و مجازی)

ـ رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی (اجرا در قم، تهران و مجازی)

ـ رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید (اجرا در قم، تهران و مجازی)

ـ رشته علوم حدیث گرایش تفسیر اثری (اجرا در قم، تهران و مجازی)

ـ رشته علوم حدیث گرایش نهج‌البلاغه (اجرا در قم، تهران و مجازی)

ـ رشته علوم و معارف نهج البلاغه (اجرا در تهران)

ـ رشته علوم حدیث گرایش اخلاق (اجرا در قم)

ـ رشته نهج البلاغه گرایش اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی (اجرا در تهران)

ـ رشته تفسیر روایی (اجرا در قم)

ـ رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت (اجرا در قم)

ـ رشته روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت‌گرا (اجرا در قم)

ـ رشته علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی

ـ رشته علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی

ـ رشته معارف قرآن کریم (اجرا در تهران)

ـ رشته کلام امامیه (اجرا در قم)

 

مقطــع دکتری

مشخصات کلی و سرفصل دروس مصوب شده دکتری:

 ـ رشته علوم و معارف نهج البلاغه (اجرا در قم)

ـ رشته علوم قرآن و حدیث (اجرا در تهران و قم)

ـ رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون (اجرا در تهران)

ـ رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی (اجرا در قم)

ـ رشته کلام امامیه (اجرا در قم)

به روز شده در پانزدهم شهریورماه 1396