ارتباط با ما

 

 

 تلفن های تماس :

اپراتور مرکزی :  371766-025

تلفن های امور صفی و پاسخگویی دانشجویان:

کارشناس خدمات آموزشی (امور کلاسها و امتحانات) (جناب آقای منصوریان): 37176275-025

کارشناس خدمات پژوهشی (امور پایان نامه ها) (جناب آقای جعفری): 37176316-025

کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی (دانشکده های علوم و معارف قرآن و حدیث) (جناب آقای کرمانی): 37176290-025

کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی (دانشکده علوم و معارف اسلامی) (جناب آقای جودکی): 37176562-025

مسئول دفتر و کارشناس خدمات آموزشی (امور ثبت و رایانه) (جناب آقای نجارزادگان سرابی): 37176160-025

مدیریت امور آموزشی و پژوهشی دانشکده ها (جناب آقای احمدی اصل): 37176293-025

تلفن های امور ستادی و اداری دانشگاه:

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی (جناب آقای جهان آراء نژاد): 37176253-025

مدیریت امور گزینش، نظارت و توسعه آموزشی و پژوهشی (سرکار خانم قصری منش): 37176561-025

اداره امور آموزشی(دانشجویان حضوری) (جناب آقای شریفی اصل): 37176277-025

اداره پذیرش و فارغ التحصیلان (جناب آقای علیپور): 37176280-025

کارشناس مسئوول امور نشریات و متون درسی (جناب آقای صادقی فرد): 37176146-025

کارشناس مسئوول امور پایان نامه ها (جناب آقای عبدالله زاده بهنامی): 37176252-025

مدیریت امور پژوهشی و پایان نامه ها (جناب آقای مردانی): 37176251-025

سرپرست مدیریت فرهنگی و دانشجویی (جناب آقای خوشرو): 37176149-025

 رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث (جناب آقای عسگری پیربلوطی): 37176148-025

مالی دانشجویی (جناب آقای نائینی): 37176255-025

دبیـــرخانه (جناب آقای شریف کاظمی): 37176260-025

فکس دبیرخانه دانشـگاه: 37785045-025

نشانی پست الکترونیک:   Info@qhu.ac.ir

لیست تلفن‌های مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث