ارتباط با ما

 


مسیریابی دانشگاه قرآن و حدیث توسط نقشه


تلفن های تماس :

اپراتور مرکزی :  371766-025

تلفن های امور صفی و پاسخگویی دانشجویان:

کارشناس خدمات آموزشی (امور کلاسها و امتحانات) (آقای کرمانی): 37176275-025

کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی (دانشکده های علوم و معارف قرآن و حدیث) (آقای کرمانی): 37176290-025

کارشناس خدمات آموزشی و پژوهشی (دانشکده علوم و معارف اسلامی) (آقای جودکی): 37176562-025

سرپرست مدیریت امور آموزشی و پژوهشی دانشکده ها (آقای عبداله زاده): 37176293-025

تلفن های امور ستادی و اداری دانشگاه:

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی (آقای جهان آراء نژاد): 37176253-025

مدیریت امور گزینش، نظارت و توسعه آموزشی و پژوهشی (سرکار خانم قصری منش): 37176561-025

اداره پذیرش و فارغ التحصیلانو امور آموزشی(دانشجویان حضوری) (آقای شریفی اصل): 37176277-025

سرپرست مدیریت فرهنگی و دانشجویی (آقای خوشرو): 37176149-025

رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی (آقای عسگری پیربلوطی): 37176148-025

مالی دانشجویی (آقای نائینی)(پاسخگویی 9 تا 12): 37176255-025

دبیـــرخانه (آقای شریف کاظمی): 37176260-025

فکس دبیرخانه دانشـگاه: 37785045-025

نشانی پست الکترونیک:   Info@qhu.ac.ir

لیست تلفن‌های مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث