پایان نامه های دانشجویان

 

تخلف علمی در تدوین رساله یا پایان نامه
تخلف علمی در تدوین رساله یا پایان نامه (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره...)
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

ارتباط مستقیم با معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث
ارتباط مستقیم با معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث
 دوشنبه ٢ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>