اخبار > اطلاعیه نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری کارشناسی سال 95

 


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

اطلاعیه نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری کارشناسی سال 95
اطلاعیه نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری کارشناسی سال 95

دانلود جدول اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی سال 1395 دانشگاه قرآن و حدیث


١٦:٣١ - شنبه ١٣ آذر ١٣٩٥    /    عدد : ٧٨٠    /    ShowCount/f: not exist : ١٦٦٧خروج