اخبار > پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب

 


  چاپ        ارسال به دوست

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب

New Page 1 New Page 2

دانشگاه قرآن و حدیث‌براساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبة واجد شرایط از طریق آزمون ورودی اختصاصی ویژۀ طلاب

برای نیمسال اول سال تحصیلی1401ـ 1400 در مقطع کارشناسی‌ارشد به شرح زیر دانشجو می‌پذیرد.

 

 

 

شرایط

1.          تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

تبصره:  شرکت طلاب خارجی در آزمون بلامانع است، ولی پذیرش آنان منوط به طی کلیة مراحل قانونیِ مربوط است.

2.          اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

3.          دارابودن مدرک سطح دو مورد تأیید مرکز مدیریت و یا مدرک کارشناسی معتبر از دیگر مراکز آموزش عالی به همراه مدرک سطح یک؛

تبصره1: شاغلین به تحصیل (در سطح دو یا دورة کارشناسی)، در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ 31/06/1400؛ مجاز به ثبتنام نهایی به عنوان دانشجو خواهند بود. (گرچه منعی برای شرکت در آزمون نخواهند داشت.)

تبصره2: دارندگان مدرک کارشناسی دانشگاهی در صورت داشتن مدرک پایۀ 3 حوزه، صرفاً مجاز به انتخاب کدرشتهمحلهای مجازی خواهند بود.

4.        نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصلاح؛

5.        نداشتن منع قانونی برای ادامة تحصیل از نظر مقررات نظام وظیفة عمومی؛

تبصره: برای کلیۀ داوطلبان مرد، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا مجوز تحصیل همزمان حوزه و دانشگاه الزامی است.

 

ضوابط

1.        هر داوطلب صرفاً مجاز به انتخاب 2 کدرشته محل است.

تبصره1: پاسخگویی به سؤالات عمومی (مشترک) برای تمام داوطلبان الزامی است.

تبصره2: داوطلبان بر اساس کدرشتهمحلهای انتخابی، در صورت انتخاب از دو مجموعۀ امتحانی؛ میبایست سؤالات تخصصی هر دو مجموعۀ امتحانی را پاسخ دهند. [توضیح بیشتر: الف) اگر داوطلب دو کدرشتهمحل از یک مجموعۀ امتحانی را انتخاب نماید؛ صرفاً میبایست سؤالات عمومی و اختصاصی یک مجموعۀ امتحانی را پاسخ دهد. ب) اگر داوطلب دو کدرشتهمحل از دو مجموعۀ امتحانی را انتخاب نماید؛ ضمن پاسخدادن به سؤالات عمومی که مشترک بین هر دو مجموعۀ امتحانی است، میبایست سؤالات اختصاصی هر دو مجموعۀ امتحانی را نیز پاسخ دهد.]

2.        طول مدت تحصیل در مقطع کارشناسیارشد با احتساب پایاننامه، دو سال (چهار نیمسال) است.

3.        پذیرفتهشدگان نهایی، موظف به رعایت کامل تمامی ضوابط وزارت و دستورالعملهای داخلی دانشگاه در طول تحصیل هستند.

4.        پذیرفتهشدگان نهایی، نمیتوانند همزمان با تحصیل در این دانشگاه، در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشند.

تبصره: ادامۀ تحصیل همزمان آقایان در این دانشگاه و هریک از حوزههای علمیه؛ منوط به ارائۀ تأییدیه از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه است.

5.        پذیرفتهشدگان نهایی، مطابق با آییننامۀ آموزشی مصوب وزارت میتوانند با گذراندن واحد درسیِ جایگزینِ پایاننامه، دانشآموخته شوند.

 

تاریخ ثبتنام و برگزاری آزمون

1)       ثبتنام به صورت اینترنتی  از تاریخ 10/3/1400 تا تاریخ 20/04/1400 انجام میشود.

2)       آزمون ورودی دورۀ کارشناسیارشد رأس ساعت 11 روز جمعه 05/06/1400  برگزار میگردد.

3)       کارت ورود به آزمون یک روز قبل از برگزاری آزمون، از طریق سایت دانشگاه قابل دریافت است.

4)       آزمون همزمان در شهر قم (به عنوان حوزۀ اصلی) و در سایر شهرها (اصفهان، تهران، شیراز و مشهد در صورت به حدنصاب رسیدن متقاضیان) برگزار خواهد شد.    

سؤالات آزمون؛ چهارگزینهای (تستی) و دارای نمرۀ منفی است.

 

 

تکالیف داوطلب برای ثبتنام اینترنتی و شرکت در آزمون

متقاضی شرکت در آزمون باید اقدامهای زیر را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد.

الف) مطالعۀ دقیق این دفترچه و مراجعه به سامانۀ ثبتنام آزمون ورودی اختصاصی و ورود اطلاعات لازم براساس بندهای سامانۀ ثبتنام؛

ب) تهیۀ اسکن عکس 4 × 3 تمام رخ و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت: JPG  و حجم: حداکثر 150 کیلو بایت]

ج) تهیۀ اسکن مدرک معتبر دال بر ایثارگری و بارگذاری فایل آن؛ [با فرمت: JPG  و حجم: حداکثر 150 کیلو بایت] (ویژة متقاضیان استفاده از سهمیة رزمندگان و ایثارگران)

 

سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران: با توجه به تصویب قانون جامع خدماترسانی به رزمندگان و ایثارگران و اصلاحیۀ آن، گزینش داوطلبان بر اساس این قانون صورت میگیرد. بنابراین: 1) بیست و پنج درصد (25 %) ظرفیت هرکدرشتهمحل به «همسران و فرزندان شهداء و مفقود الأثر»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 % و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیۀ ایثارگران 25 % ظرفیت). 2) پنج درصد (5 %) ظرفیت هرکدرشتهمحل به «جانبازان زیر 25% و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیۀ ایثارگران 5 % ظرفیت). براساس قوانین مذکور حد نصاب نمرۀ ایثارگران (اعم از ظرفیت 25 درصدی یا 5 درصدی) 70 % نمرۀ آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هرکدرشتهمحل و حد نصاب رزمندگان 80 % نمرۀ آخرین فرد پذیرفتهشده در گزینش آزاد در هر کدرشتهمحل میباشد.

د) کارت بانکی عضو شبکۀ شتاب با مشخصات (رمز دوم، کد 2CVV و تاریخ انقضاء) جهت پرداخت اینترنتی (آنلاین) هزینۀ ثبتنام به مبلغ 1.000.000 ریال؛ (هزینۀ ثبتنام عودت داده نمیشود.)

هـ) تکمیل ثبتنام اینترنتی و دریافت کد رهگیری که نشانگر پایان مراحل ثبتنام یک داوطلب است. (صحت اطلاعات ارسالی به عهدۀ شخص داوطلب است.)

و) داوطلبان پس از تکمیل ثبتنام و گرفتن کد رهگیری، کد دریافتشده را تا دریافت کارت ورود به آزمون نزد خود نگهدارند.

ز) داوطلبان نسخۀ چاپی کارت ورود به جلسۀ آزمون را در موعد مقرر از طریق سامانۀ مربوط دریافت کرده و در روز آزمون همراه با کارت ملی، در محل آزمون حضور به هم رسانند.

 

هزینه تحصیل

الف) تحصیل رایگان طی چهار نیمسال [استمرار تحصیل رایگان از نیمسال دوم به بعد، منوط به موفقیت تحصیلی طبق آییننامۀ مالی دانشجویی سال تحصیلی 1400 ـ 1399 خواهد بود.]

ـ برادران طلبه در رشتههای دورۀ حضوری مرکز قم و واحد اصفهان به غیر از موارد بند «ب»  ـ خواهران طلبه در رشتههای دورۀ حضوری واحد اصفهان

ب) تحصیل با 80% تخفیف در شهریۀ ثابت [نسبت به نرخ مصوب هیأت أمنای دانشگاه برای سال تحصیلی 1401 ـ 1400] طی چهار نیمسال

ـ برادران طلبه در دورۀ حضوری رشتههای: فقه و مبانی حقوق اسلامی و روانشناسی اسلامی گرایش مثبتگرا در مرکز قم و تمام رشتههای دورههای مجازی

ـ خواهران طلبه در تمام رشتههای دورۀ حضوری در مرکز قم و تمام رشتههای دورههای مجازی

 

شهریه و وام تحصیلی

مجموع واحدها و شهریۀ تحصیلی سال تحصیلی 1400 ـ 99 به شرح جدول روبرو است که نسبت به سال تحصیلی 99 ـ 98 حدود 10 درصد افزایش صرفاً در شهریۀ ثابت یافته است. صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال تحصیلی1400ـ 99 برای هر یک از دانشجویان واجد شرایط مقطع کارشناسیارشد، مبلغ 20.000.000 ریال (دو میلیون تومان) وام دانشجویی برای هر نیمسال تحصیلی تخصیص داده است. این وام قرضالحسنه بوده و بازپرداخت آن توسط دانشجو، پس از اتمام تحصیل، طی اقساط تعیینشدۀ صندوق رفاه انجام خواهد شد. نهایتاً تصمیمگیرندۀ نهایی مبلغ و شیوۀ اعطای وام در سال تحصیلی آتی، صندوق رفاه دانشجویی وزارت متبوع خواهد بود. [دریافت جدول تخفیفات مالی مقطع کارشناسی‌ارشد]

 

مجموع واحدهای تحصیلی در دورۀ کارشناسیارشد(4 نیمسال):                32 واحد

شهریۀ ثابت حضوری:                                                             10.200.000 ریال

شهریۀ متغیر هر واحد تخصصی حضوری:                                       1.527.488 ریال

شهریۀ ثابت مجازی:                                                              8.200.000 ریال

شهریۀ متغیر هر واحد تخصصی مجازی:                                         1.388.486 ریال

شهریۀ متغیر هر واحد پایاننامه:                                                  4.391.528 ریال

میانگین شهریۀ ثابت و متغیر یک ترم حضوری:                                 27.000.000 ریال

میانگین شهریۀ ثابت و متغیر یک ترم مجازی                                    25.000.000 ریال

 

نشانی محل تحصیل و تشکیل کلاس دورههای حضوری

مرکز قم: بلوار پانزده خرداد، بعد از چهارراه نوبهار، خیابان شهید نظری ثابت، بعد از شهرک جهاد، مؤسسۀ دارالحدیث، ساختمان مرکزی دانشگاه.

واحد اصفهان: میدان احمدآباد، ابتدای خیابان سروش، کوچه شهید امامی دوست، پلاک 36.

 

نحوۀ گزینش و زمان اعلام نتایج آزمون

گزینش نهایی در هریک از رشتهها از بین داوطلبانی که حدنصاب نمرۀ علمی لازم از آزمون کتبی براساس مقررات گروههای آموزشی دانشگاه احراز کرده باشند، در تابستان 1400 صورت خواهد گرفت. بدیهی است ثبتنام قطعی منوط به موفقیت داوطلب در آزمون کتبی، کسب حدنصاب نمرۀ علمی لازم در آزمون کتبی (برای رشتههای بدون مصاحبۀ ورودی) و امتیازات لازم در مصاحبۀ ورودی (برای رشتههای مصاحبهدار)، مطابق با مقررات و دستورالعملهای مربوط به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسیارشد و طی مراحل گزینش عمومی در هیأت مرکزی گزینش دانشجوی سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود. ایام برگزاری مصاحبۀ ورودی رشتههای مصاحبهدار نیمۀ دوم شهریور سال 1400 و زمان اعلام نتایج نهایی همۀ رشتهها، نیمۀ اول مهر سال 1400 خواهد بود.

 

نکات مهم و قابل توجه

1.        تشکیل دوره برای هر رشته، مشروط به حدنصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان نهایی از هر دو آزمون سراسری و اختصاصی است.

2.        اطلاعات مرتبط با شهریۀ تحصیل، تخفیفات، تعداد و عناوین دروس در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانیqhu.ac.ir  قابل دسترسی است. 

 

جدول اطلاعات رشتهها و گرایشهای دورۀ کارشناسیارشد آزمون اختصاصی ویژۀ طلاب سال 1400

نام

مجموعه امتحانی

کدرشته محل

نام رشته محل

ظرفیت پذیرش

محل تحصیل

شیوۀ آموزش

مصاحبۀ ورودی

خواهران و برادران

کلام

400101

کلام امامیه

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400102

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400103

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

7

اصفهان

حضوری/ آموزشی پژوهشی

دارد

400104

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

10

مجازی / آموزش محور

ندارد

نهجالبلاغه

400301

علوم حدیث گرایش نهجالبلاغه

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400302

علوم حدیث گرایش نهجالبلاغه

10

مجازی / آموزش محور

ندارد

قرآن

400401

علوم قرآن و حدیث

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400402

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400403

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400404

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

7

اصفهان

حضوری/ آموزشی پژوهشی

دارد

400405

علوم قرآن و حدیث

10

مجازی / آموزش محور

ندارد

400406

علوم حدیث گرایش تفسیراثری

10

مجازی /  آموزش محور

ندارد

400407

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیراجتماعی

10

مجازی /  آموزش محور

ندارد

روانشناسی

400501

روانشناسی اسلامی گرایش مثبتگرا

5

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400502

روانشناسی اسلامی گرایش مثبتگرا

10

مجازی / آموزش محور

ندارد

فقه و حقوق

400701

فقه و مبانی حقوق اسلامی

7

مرکز قم

حضوری/ آموزشی پژوهشی

ندارد

400702

فقه و مبانی حقوق اسلامی

10

مجازی /  آموزش محور

ندارد

 

           

مواد، ضرایب و منابع آزمون اختصاصی ویژۀ طلاب سال 1400 ـ کارشناسیارشد

الف) عمومی (مشترک کلیۀ رشتهها)

مادةامتحانی

منـابـــع

ضریب

تفسیر قرآن

«المیزان فی تفسیر القرآن»؛ سیدمحمدحسین طباطبائی ـ جزء 29

2

حدیث و فقه الحدیث

«آشنایی با حدیث»؛ استادان دانشکدة علوم حدیث ـ از آغاز تا پایان بخش اول، ص 145 (نشردارالحدیث)

«الکافی»؛ شیخ کلینی ـ  کتاب الإیمان و الکفر: باب التفکر تا باب الشکر (نشر الإسلامیه)

2

کلام

«بدایه المعارف الإلهیه فی شرح عقاید الإمامیه»؛  سیدمحسن خرازی ـ ج اول

2

ادبیات عربی

«مبادی العربیه»؛ حمید محمدی ـ بخش نحو جلد4

2

ب) تخصصی هر مجموعۀ امتحانی

مجموعۀ امتحانی

مادۀ امتحانی

منـابـــع

ضریب

کلام

فلسفه

«بدایه الحکمه»؛ سیدمحمدحسین طباطبایی (نشرجامعه مدرسین)

4

نهج البلاغه

مفاهیم

«نهجالبلاغه»؛ شریف رضی ـ نامة 54 تا آخرین نامه، خطبه غرّاء، حکمت 201 تا آخر

4

قرآن

علوم قرآن

«تلخیص التمهید»؛ محمدهادی معرفت ـ جلد اول

4

روان شناسی

روانشناسی عمومی

«روانشناسی عمومی»؛ کارول رید، کارول تاوریس، دبورا زوسیر و لورین ایلایس، ترجمۀ جمعی از مترجمان، ویراستار محمد دهقانی (نشررشد) [فصول: 8، 11، 12، 15 و 16]

4

فقه و حقوق

اصول فقه

«اصول الفقه»؛ محمدرضا مظفر ـ جلد اول

4

 

  

دانلود دفترچه راهنمای پذیرش دانشجو آزمون ورودی کارشناسی ارشد ویژه طلاب


٠٨:٤٠ - يکشنبه ٢٠ تير ١٤٠٠    /    عدد : ٢٣٨٤    /    تعداد نمایش : ١٧٤٩٧خروج