ارتباط با ما

 تلفن های تماس :

تلفن گویا :  371760-025

تلفن های امور صفی و پاسخگویی دانشجویان:


تلفن های امور ستادی و اداری دانشگاه:

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی (آقای شمس نیا): 37176253-025

مدیر امور پژوهشی و نشریات علمی (آقای دکتر نصرتیان اهور):37176163-025 


مدیریت امور گزینش، نظارت و توسعه آموزشی و پژوهشی (سرکار خانم قصری منش): 37176561-025

رئیس اداره پذیرش و فارغ التحصیلان (دانشجویان حضوری) (آقای جهان آراء نژاد): 37176280-025

سرپرست مدیریت فرهنگی و دانشجویی (آقای خوشرو): 37176149-025 ، در تعطیلات کرونایی 09371128386

رئیس دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی (آقای نصرتیان اهور): 37176148-025

کارشناس مسئول مالی دانشجویی (آقای نائینی)(پاسخگویی 9 تا 12): 37176255-025

مسئول دبیـــرخانه مرکزی (آقای شریف کاظمی): 37176260-025

فکس دبیرخانه دانشـگاه: 37785045-025

حراست (آقای رحیمی): 37176110-025

نشانی پست الکترونیک: Info@qhu.ac.ir

جستجوی مسیر از طریقGoogle Map 

لیست تلفن‌های مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث