فرم درخواست ارسال مدارک از طریق اداره پست

 

فرم درخواست ارسال مدارک از طریق اداره پست

نام: * نام خانوادگی: *
نام پدر: * کد ملی: *
شماره دانشجویی: * نیمسال ورود: *
مقطع: * رشته/گرایش تحصیلی: *
محل تحصیل: * وضعیت تحصیلی: اخراج انصراف فارغ التحصیلی
تلفن همراه: * تلفن همراه ضروری: *
استان محل سکونت: * شهر محل سکونت: *
آدرس دقیق محل سکونت: * کد پستی: *
توضیحات
متقاضی ارسال مدارک ذیل هستم:
گواهینامه موقت پایان تحصیلات دانشنامه مدارک مقطع قبل
این جانب آقای/خانم *متقاضی دریافت مدارک تحصیلی خود از طرق اداره پست با نرخ 350.000 ریال، بر اساس مشخصات تکمیل شده فوق به آدرس اعلام شده می‌باشم.
متن امنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

لطفا قبل از ورود به مرحله پرداخت الکترونیکی شناسه پرداخت 13991022 را نزد خود یادداشت نموده و در سامانه پرداخت الکترونیکی بانک وارد نمایید.