تقاضانامه پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث مقطع ارشد ٩٦

 
  • تقاضا نامه پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث

مقطع کارشناسی ارشد / سال تحصیلی 97 - 96 / دورۀ حضوری و مجازی

ویژۀ برادران و خواهران طلبه

1) مشخصات فردی
نام: * نام خانوادگی: *
شماره شناسنامه: * محل صدور: *
نام پدر: * کد ملی: *
تاریخ تولد: * محل تولد: *

جنسیت:

زن مرد

وضعیت تاهل:

مجرد متاهل

2) سوابق تحصیلی

الف) نوع مدرک تحصیلی

نوع اول:

دارای مدرک سطح دو

در حال تحصیل سطح دو؛ اتمام تا تاریخ 1396/06/31

نوع دوم:

دارای مدرک سطح یک و مدرک کارشناسی

در حال تحصیل درسطح یک یا مقطع کارشناسی؛ اتمام تا تاریخ 1396/06/31

ب) آخرین مدرک و عنوان رشته تحصیلی


حوزی:
دانشگاهی:

ج) معدل


دیپلم: سطح یک: کارشناسی: سطح دو:

3) کد رشته محل انتخابی: (حداکثر دو کد رشته محل انتخاب شود.) کد رشته محل خود را حتما با دقت وارد نمایید.

کد رشته محل اول: *
کد رشته محل دوم:

4) محل آزمون انتخابی: (صرفاً یک شهر انتخاب شود.) قم تهران اصفهان مشهد

5) متقاضی استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران

رزمنده سپاه پاسداران: جانباز: آزاده:
فرزند یا همسر شهید یا مفقودالاثر: فرزند یا همسر آزاده: فرزند یا همسر جانباز بالای 25درصد:
رزمنده وزارت جهاد کشاورزی: رزمنده نیروهای مسلح ج. ا . ا :

6) وضعیت نظام وظیفه:

مشمول: پایان خدمت: معافیت دائم: معافیت تحصیلی: مونث: سایر:

توضیح:

7) نشانی دقیق داوطلب

نشانی محل اقامت

استان: * شهر: * خیابان: *

کوچه: * ادامه نشانی: *

تلفن: * کد: *
نشانی محل کار

استان: شهر: خیابان:

کوچه: ادامه نشانی:

تلفن: کد:
شماره تلفنی که بتوان در موقع ضرورت، پیام فوری فرستاد: * تلفن ثابت: * کد شهرستان:
تلفن همراه: * کد پستی: * پست الکترونیک: *

حجم فایل ارسالی می بایست کمتر از 200kb و با فرمت jpg و png باشد.
تصویر داوطلب:
  *
تصویر فیش واریزی:
  *
اینجانب * متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی ویژة طلاب در مقطع کارشناسی ارشد، صحّت تمامی اطلاعات درج شده در این تقاضانامه را تأیید می کنم و چنانچه در هر زمان خلاف آنها احراز گردد، دانشگاه مجاز خواهد بود طبق مقررات عمل نماید.