تقاضانامه پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث مقطع ارشد ٩٧

 

تقاضانامه پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث
مقطع کارشناسی ارشد / سال تحصیلی 98-97 / دوره حضوری و مجازی
ویژۀ برادران و خواهران طلبه

1) مشخصات فردی
نام: * نام خانوادگی: *
شماره شناسنامه: * محل صدور: *
نام پدر: * کد ملی: *
تاریخ تولد: * محل تولد: *

جنسیت:

زن مرد

وضعیت تاهل:

مجرد متاهل

2) سوابق تحصیلی

الف) نوع مدرک تحصیلی

نوع اول:

دارای مدرک سطح دو

در حال تحصیل سطح دو؛ اتمام تا تاریخ 1397/06/31

نوع دوم:

دارای مدرک سطح یک و مدرک کارشناسی

دارای مدرک کارشناسی و در حال تحصیل در سطح یک؛ اتمام تا تاریخ 1397/06/31

دارای مدرک سطح یک و در حال تحصیل در مقطع کارشناسی، اتمام تا تاریخ 1397/06/31

ب) آخرین مدرک و عنوان رشته تحصیلی


حوزی:
دانشگاهی:

ج) معدل


دیپلم: سطح یک: کارشناسی: سطح دو:

3) کد رشته محل انتخابی: (حداکثر دو کد رشته محل انتخاب شود.) کد رشته محل خود را حتما با دقت وارد نمایید.

کد رشته محل اول: *
کد رشته محل دوم:

4) محل آزمون انتخابی: (صرفاً یک شهر انتخاب شود.) قم تهران اصفهان مشهد

5) متقاضی استفاده از سهمیۀ رزمندگان و ایثارگران

جانباز بالای 25درصد: جانباز زیر 25درصد: فرزند یا همسر جانباز بالای 25درصد: فرزند یا همسر جانباز زیر 25درصد:
فرزند یا همسر شهید یا مفقودالاثر: فرزند یا همسر آزادگان: آزادگان:

6) وضعیت نظام وظیفه:

مشمول: پایان خدمت: معافیت دائم: معافیت تحصیلی: مونث: سایر:

توضیح:

7) نشانی دقیق داوطلب

نشانی محل اقامت

استان: * شهر: * خیابان: *

کوچه: * ادامه نشانی: *

تلفن: * کد: *
نشانی محل کار

استان: شهر: خیابان:

کوچه: ادامه نشانی:

تلفن: کد:
شماره تلفنی که بتوان در موقع ضرورت، پیام فوری فرستاد: * تلفن ثابت: * کد شهرستان:
تلفن همراه: * کد پستی: * پست الکترونیک:

حجم فایل ارسالی می بایست کمتر از 200kb و با فرمت jpg و png باشد.
تصویر داوطلب:
اینجانب * متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی ویژة طلاب در مقطع کارشناسی ارشد، صحّت تمامی اطلاعات درج شده در این تقاضانامه را تأیید می کنم و چنانچه در هر زمان خلاف آنها احراز گردد، دانشگاه مجاز خواهد بود طبق مقررات عمل نماید.

لطفا قبل از ورود به مرحله پرداخت الکترونیکی شناسه پرداخت 962212 را نزد خود یادداشت نموده و در سامانه پرداخت الکترونیکی بانک وارد نمایید.