پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث (نیمسال اول سال تحصیلی 95 ـ 94)
اطلاعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد ـ آزمون سراسری سال 1394
پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری در دانشگاه قرآن و حدیث(نیمسال اول سال تحصیلی 95 ـ 94)
در کارویژه ويرايش سرفصل دروس حديثي رشته تجميعي علوم قرآن و حديث، عناوين حديثي تجميع و بازنگري شدند
آر اس اس آرشیو اخبار
دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
دانشگاه قرآن و حدیث
امام على (علیه السلام)
ثَوابُ العَمَلِ عَلَی قَدْرِ المَشَقَّةِ فیهِ.
پاداش كار به اندازۀ رنج و زحمتى است كه در راه آن متحمل می شوند.
غرر الحکم، ص 4690   ( کد نمایش حدیث روز )
اطلاعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد ـ آزمون سراسری سال 1394
پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه قرآن و حدیث (نیمسال اول سال تحصیلی 95 ـ 94)
پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری در دانشگاه قرآن و حدیث(نیمسال اول سال تحصیلی 95 ـ 94)
اطلاعیۀ مدارک مورد نیاز و نحوۀ ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع دکتری ـ آزمون اختصاصی سال 1394
... آرشیو اخبار
ششمین همایش «حدیث پژوهــــش» 25 آذرماه سال جاری، مصادف با "روز پژوهش" برگزار می شود.
ارسال نسخی از سوابق فعاليتهاي پژوهشي دانشجویان
گزارش علمی گروه های پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث به آیت الله ری شهری
... آرشیو اخبار